Skip to content

ISO 9001

Certifikát ISO 9001 potvrdzuje, že váš systém manažérstva kvality bol certifikovaný podľa medzinárodnej normy, ktorá zahŕňa najlepšiu prax mnohých firiem a zároveň potvrdzuje zhodu s touto normou. Certifikát vydaný certifikačným orgánom, ako treťou stranou, informuje Vašich zákazníkov o zavedení a efektívnom riadení všetkých Vašich firemných procesov.

Čo je norma ISO 9001?

Medzinárodne uznávaná norma ISO 9001 je normou všeobecnou. Nejde o normu zameranú iba na výrobok, ale o normu platnú pre akékoľvek odvetvie výroby alebo služieb. Bola vytvorená Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a jej cieľom je stanoviť medzinárodné požiadavky na systémy riadenia kvality.

 

ISO 9001 je obzvlášť silná v hľadaní a obmedzovaní chybovosti, a to tak v ich prevencii, ako aj v identifikácii a vysledovateľnosti už vzniknutých chýb. Toto zníženie výskytu chýb prináša výhody z hľadiska úspory nákladov. 

 

Základné prvky normy

Norma sa vzťahuje na procesy v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu. Zdôrazňuje trvalé zlepšovanie a spokojnosť zákazníka. 
Hlavné články tejto normy sú:

 

  • Systém riadenia kvality
  • Zodpovednosť vedenia
  • Riadenie zdrojov
  • Realizácia výrobku 
  • Meranie, analýza a zlepšovanie

DNV Business Assurance je akreditovaný certifikačný orgán. Poskytujeme súvisiace školenia a certifikačné služby pre Váš systém manažérstva kvality.

 

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii.

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  ISO 9001

ISO 9001

Stiahnite si náš prospekt

 

Nové revízie noriem ISO 2015

 

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Manažérstvo kvality na ISO.org

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete