AS/EN 9100

Norma AS / EN 9100 je vyvinutá špeciálne pre letecký priemysel na zabezpečenie kvality vo všetkých častiach dodávateľského reťazca v leteckom priemysle.

Prínosy certifikácie
Certifikácia podľa noriem radu AS9100 demonštruje schopnosť organizácie plniť požiadavky a potreby potenciálnych zákazníkov, čo vedie k väčšej dôvere a spokojnosti zákazníkov i konkurenčnej výhode, pretože výrobcovia pôvodného zariadenia (OEM) v leteckom priemysle vyžadujú certifikáciu podľa AS9100 od dodávateľov a subdodávateľov. Certifikácia podporuje neustále zlepšovanie a obmedzuje a zabraňuje chybám, čo vedie k úspore nákladov. 

Viac informácií o týchto štandardoch si môžete prečítať nižšie.  

AS/EN9100
AS9100 je modelom systému kvality v leteckom priemysle pre zabezpečenie kvality pri konštrukcii, vývoji, výrobe, inštalácii a servise.
AS9100 bola vyvinutá na základe normy ISO 9001. Stavia na požiadavkách vytvoriť celosvetovo harmonizovanú normu spĺňajúcu požiadavky spoločností v leteckom priemysle celého sveta. Ako prvá norma k dispozícii pre využitie v leteckom priemysle celého sveta, pridáva AS9100 ďalšie požiadavky nutné pre potreby tak civilného, ako aj vojenského letectva a kozmonautiky.

AS/EN9110
AS/EN9110 je modelom systému kvality v leteckom priemysle pre zabezpečenie kvality pri údržbe, opravách a generálnych opravách súčastí v leteckom priemysle.
Okrem toho, že vychádza z normy ISO 9001 a požiadaviek leteckých spoločností po celom svete, norma spĺňa i zvýšené regulačné požiadavky, ktorým sú letecké ozdravné stanice vystavené.

AS/EN9120
AS/EN9110 je modelom systému kvality v leteckom priemysle pre zabezpečenie kvality pri skladovaní a distribúcii súčastí v leteckom priemysle. 
Norma AS9120 bola vyvinutá na základe normy ISO 9001:2000 a stavia na požiadavkách vytvoriť celosvetovo harmonizovanú normu spĺňajúcu požiadavky spoločností v leteckom priemysle celého sveta – naviac k rozšíreným zákonným požiadavkám, vzťahujúcim sa na distribútorov v leteckom priemysle.
Norma AS9120 je určená organizáciám dodávajúcim diely, materiál a zostavy a predávajúcim tieto produkty zákazníkom v leteckom priemysle. Patria sem i organizácie, ktoré dodávajú výrobky a rozdeľujú ich na menšie množstvá.
Táto norma nie je určená pre organizácie, ktoré vykonávajú prepacovanie a opravy výrobkov. Organizácie, ktoré vykonávajú prácu, ktorá ovplyvňuje alebo by mohla ovplyvniť charakteristiky alebo zhodu výrobkov, majú používať AS9100 alebo inú normu pre systémy riadenia kvality.


Ako postupovať ďalej?
Pre certifikáciu je potrebné implementovať efektívny systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy.  

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Nové revízie noriem ISO 2015

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete