FSC® - Zabezpečenie reťazca zhody

Certifikát FSC zákazníkom zaručuje, že drevené časti Vašich certifikovaných výrobkov pochádzajú z šetrne obhospodarovaného lesa.

Čo je FSC?
FSC (Forest Stewardship Council) je nezisková organizácia, ktorá pôsobí od roku 1990. Organizácia je zameraná na podporu zodpovedného riadenia svetových lesov a vyvinula najuznávanejšie schémy pre udržateľné lesné hospodárstvo a sledovateľnosť lesných produktov. Viac a viac spoločností, ktoré vo svojom podnikaní využívajú drevo, alebo produkty z papiera, pochopilo svoju zodpovednosť, aby zaručili, že vedia nielen o pôvode dreva/ vlákna, ale že tiež zaistia, aby sa drevo/ vlákno vyrábalo ekologicky zodpovedným spôsobom. Reťazec starostlivosti (COC) je spôsob, ako sledovať suroviny vyťažené z FSC certifikovaných zdrojov (lesov), cez ich spracovanie, výrobu, distribúciu a tlač, pokiaľ nie je výrobok pripravený k predaju konečnému spotrebiteľovi.

Existujú tri rôzne FSC štítky:

FSC 100 %
Produkty označené štítkom FSC 100 % pochádzajú výhradne z certifikovaných lesov splňujúcich ekologické a sociálne štandardy FSC.

FSC zmiešané zdroje
Produkty označené štítkom FSC zmiešané zdroje podporujú rozvoj zodpovedného lesného hospodárenia na celom svete. Drevo pochádza z dobre obhospodárovaných FSC certifikovaných lesov, spoločností riadených zdrojov alebo recyklovaného materiálu.

FSC recyklovaný
Produkty označené štítkom FSC recyklovaný podporujú opakované využívanie lesných zdrojov a používajú iba recyklované drevo či vlákna v súlade so štandardmi FSC.

Spoločnosťou riadené zdroje sú riadené v súlade so štandardmi FSC, aby bolo vylúčené nezákonne vyťažené drevo, ohrozenie vysoko hodnotných lesov, geneticky modifikovaných organizmov a porušovanie tradičných ľudských a občianskych práv.

Aby ste mohli používať štítok FSC, musíte byť certifikovaný v súlade s vhodnou FSC normou. Existuje niekoľko rôznych štandardov, napríklad pre rôzne druhy zdrojov dreva, a štandardy pre rôzne typy certifikátov, napríklad Multi-site, Group a Projects..

DNV je celosvetovo akreditované FSC k poskytovaniu FSC CoC certifikácie.

We provide FSC® (A000509) in association with DNV Business Assurance Sweden AB.

Pre viac informácií:

 

FSC a PEFC COC Certifikačný systém

 

FSC COC – Použitie FSC štítkov a ochranných známok

 

FSC COC – Popis hodnotiaceho procesu

 

Pripomienky a formálne sťažnosti

 

FSC homepage

 

FSC public search

Search for valid certificates.

 

FSC blog