TAPA FSR - Facility Security Requirements

Požiadavky na bezpečnosť nákladnej dopravy (FSR) boli vyvinuté v rámci „high-tech“ priemyslu s cieľom zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé tranzitné skladovanie a skladovanie tovaru

Certifikát TAPA FSR preukazuje, že vaša spoločnosť bola posúdená podľa stanovených požiadaviek a uznaná vyhovujúcou.

Čo je to TAPA FSR?
TAPA – Asociácia pre ochranu prepravovaného majetku (Transported Asset Protection Association) je združením profesionálov v oblasti bezpečnosti a súvisiacich obchodných partnerov z oblasti špičkových technológií a spoločností s vysokou hodnotou, ktoré zorganizovali zohľadnenie nových špecifických bezpečnostných hrozieb, ktoré sú bežné a spoločné pre dodávateľský reťazec priemyslu s vysokou hodnotou. Spája svetových výrobcov, poskytovateľov logistických služieb, nákladných dopravcov, súdne orgány a ďalšie zainteresované strany so spoločným cieľom znížiť a zabrániť stratám z medzinárodných dodávateľských reťazcov.

Základný cieľ TAPA je ovplyvniť pozitívne zmeny v bezpečnostnej praxi nákladnej dopravy a poisťovacích spoločnostiach ako celku. TAPA je asociácia globálneho členstva, ktorá obsahuje mnoho popredných svetových výrobných značiek, rovnako ako ich logistických a dopravných služieb.

TAPA FSR stanovuje minimálne prijateľné bezpečnostné štandardy pri tranzitnom skladovaní a skladovaní tovaru. Norma FSR zahŕňa posúdenie rizika, niekoľko typických požiadaviek na systém manažérstva a súbor požiadaviek na opatrenia fyzickej bezpečnosti.

Táto schéma nie je obmedzená pre členov TAPA, ale môže byť použitá pre všetky spoločnosti zaoberajúce sa tranzitným skladovaním a skladovaním tovaru.

Hlavní poskytovatelia nákladnej dopravy smerujú k norme FSR z dôvodu starostlivosti o náklad a manipuláciu s ním.

Ako Vám môžeme pomôcť?
DNV Business Assurance je akreditovaná a schválená asociáciou TAPA pre vykonávanie certifikácie TAPA FSR po celom svete.

Informácie o procese certifikácie, hodnotení a ďalšie informácie nájdete tiež na domovskej stránke TAPA’s homepage .

 

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Nové revízie noriem ISO 2015

 

TAPA Americas

 

TAPA EMEA

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete