Other sectors

Energetický manažment

Energetická účinnost je výhodná, ako pre vaše podnikanie, tak aj pre životné prostredie. Prostredníctvom systematického skúmania vašich procesov je možné identifikovať oblasti s nevyužitým potenciálom pre úspory energie.

Kontakt:

Daniela Matyášová

Training manažérka