Other sectors

DNV GL - Business Assurance: aktualizácie a dostupnosť našich služieb v súvislosti s COVID-19

Montreal Cityscape

Táto stránka bola špeciálne vytvorená, aby vás informovala o najnovšom vývoji v oblasti služieb DNV GL - Business Assurance po vypuknutí choroby Coronavirus (COVID-19) a bude pravidelne aktualizovaná.

Skupina DNV GL pozorne sleduje situáciu COVID-19 a naďalej prijíma okamžité opatrenia na riadenie zdravotných a obchodných rizík spojených s našimi službami a na ochranu spoločnosti.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O COVID-19

INFORMÁCIE
INFORMÁCIE

Tímy krízového riadenia na lokálnej a skupinovej úrovni od začiatku poskytujú usmernenia pre preventívne opatrenia. Na všetkých našich lokalitách neustále pracujeme na tom, aby sme zabránili kontaminácii vírusom. 

Primárne sa zameriavame na zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, partnerov, zákazníkov a ich rodín. Okrem toho sa snažíme dať na prvé miesto bezpečnosť, čo najmenej narušiť naše činnosti a podporovať kontinuitu podnikania zákazníkov.

Prijali sme nasledujúce opatrenia, aby sme minimalizovali šírenie vírusu a chránili ľudí:

  • Cestovné obmedzenia.
  • Obmedzená prítomnosť našich zamestnancov v kancelárii a práca z domu čo najviac. 
  • Využívanie virtuálnych komunikačných prostriedkov na stretnutia klientov online a vzdialené audity, online kurzy a interné a externé stretnutia online. 
  • Rozsiahle informácie o preventívnych opatreniach, ako sú hygiena a dostupnosť čistiacich prostriedkov na ruky.
  • Neustále informácie o situácii, usmernenia pre konkrétne oblasti a informácie o tom, ako sa správať v prípade príznakov.
  • Zvýšené hygienické kontroly a preventívne opatrenia v kancelárii.

Pri všetkých našich obchodných činnostiach dôsledne dodržiavame správy a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Pokyny pre všetkých zamestnancov koordinuje náš krízový tím. 

AUDITY DNV GL

INFORMÁCIE
INFORMÁCIE
Aby sme minimalizovali prerušenia v dodávateľskom reťazci, úzko spolupracujeme a diskutujeme s akreditačnými orgánmi, vlastníkmi systémov a inými zainteresovanými stranami o tom, ako môžeme zaručiť platnosť certifikátov.  Podľa toho ako bude situácia pokračovať, budeme neustále upravovať naše interné protokoly tak, aby boli ľudia chránení a aby sme našim zákazníkom pomohli udržať ich dodávateľský reťazec v prevádzke.
  • Naším cieľom je pokúsiť sa zaručiť kontinuitu a platnosť vydaných certifikátov spolu s našimi zákazníkmi.
  • Ak nie je možné vykonať audit / inšpekciu / overenie na mieste, ponúkame riešenia na vykonanie činností na diaľku. Poraďte sa o tom so svojím hlavným audítorom.

KURZY DNV GL

INFORMÁCIE
INFORMÁCIE

Vzhľadom na vývoj týkajúci sa ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli zrušiť všetky verejne organizované kurzy na dobu neurčitú. Momentálne pracujú naše tímy na tom, aby sme Vám v čo možno najkratšom čase boli schopní dodať virtuálne kurzy. V súčasnosti je k dispozícii na našom webe 6 online kurzov, ktoré sú však v anglickom jazyku, nájdete ich v sekcii kurzov  „E-learning kurzy“. Situáciu ohľadne vývoja ochorenia COVID-19 sledujeme a budeme vás informovať, či a kedy budeme môcť opäť začať s organizáciou verejných kurzov, alebo či naopak budeme pokračovať s online kurzami aj v najbližších mesiacoch. Pre vnútrofiremné kurzy bude platiť podobný režim, budeme schopní ich poskytovať formou online kurzov, po individuálnych konzultáciách so zákazníkmi.

Dúfame, že sa s Vami stretneme a budeme hovoriť online!

Prajete si viac informácií? Kontaktujte nás na čísle 0907 933 115 alebo e-mailom na adresu daniela.matyasova@dnvgl.com

 Našu ponuku virtuálnych kurzov nájdete tu.

Našu ponuku e-learning kurzov nájdete tu.

KONTAKT

INFORMÁCIE
INFORMÁCIE

Ing. Mária Lichnerová

Výkonná riaditeľka

E-mail: maria.lichnerova@dnvgl.com