Boost My Audit tool: zamerajte svoje audity na to najdôležitejšie

DNV ide nad rámec súladu a ponúka webový nástroj na vytvorenie vysokokvalitného systému riadenia.

Organizácie venujú čoraz väčšiu pozornosť stanoveniu priorít rizík, aby predišli narušeniam a problémom. Webový nástroj DNV Boost My Audit umožňuje organizáciám zamerať sa na prvky systému manažérstva, ktoré sú pre ich špecifické činnosti a odvetvie najdôležitejšie. Tento nástroj poskytuje komplexné kontrolné zoznamy, ktoré slúžia ako pomôcka pre procesy interného auditu a pomáhajú spoločnostiam pripraviť sa na externé audity.

"Aby sme zabezpečili pokrytie všetkých základov, Boost My Audit ponúka prístup k viac ako 200 oblastiam zamerania, ktoré odrážajú najkritickejšie riziká a bolestivé miesta spoločností, ako aj najaktuánejšie podnikateľské témy, ktoré pri správnom riadení umožňujú systému riadenia vytvárať dodatočnú hodnotu pre organizáciu," hovorí Mauro Crippa, Market Intelligence Manager v oddelení Business Assurance.

DNV žiada klientov, aby pred auditom identifikovali oblasti záujmu. Je to súčasť metódy certifikácie založenej na rizikách, ktorú DNV používa pri všetkých auditov systému riadenia. Počas auditu posudzujeme zhodu s vybranou normou a výkonnosť systému riadenia v oblasti, na ktorú sa zameriavame. Oblasti zamerania v Boost My Audit odrážajú oblasti, ktoré si klienti najčastejšie vyberajú, v ktorých sa vyskytuje najviac nezhôd a ktoré audítori DNV považujú za dôležité. Sprievodné kontrolné zoznamy boli vypracované odborníkmi DNV a riadia sa prístupom "Naplánuj, urob, skontroluj a konaj".

"Systém riadenia je základným nástrojom na dosahovanie zlepšení a plnenie obchodných cieľov. Vďaka službe Boost My Audit môžu organizácie identifikovať oblasti, ktoré sú najdôležitejšie, a zamerať sa na ne, aby získali väčšiu hodnotu zo svojho systému riadenia," uzatvára Mauro Crippa.

Ste zákazníkom DNV a chcete mať prístup k tomuto nástroju?

1. Prihláste sa do zákazníckeho portálu Veracity spoločnosti DNV (ak nemáte konto, najprv si ho vytvorte).  

2. Po prihlásení kliknite na položku 'My Services'.  

3. Kliknite na položku 'add Service'.  

4. Pomocou funkcie vyhľadávania vyhľadajte položku 'Boost My Audit'. 

5. Kliknite na službu a vyberte 'Free Access'.  

6. Služba je pridaná a odteraz je prístupná cez 'My Services'.