Predĺženie lehoty pre UKCA označenie bezpečnosti výrobkov

Podniky budú mať ďalší rok na to, aby začali používať označenie UKCA, nové označenie bezpečnosti výrobkov v Spojenom kráľovstve.

  • To sa týka všetkých tovarov, pri ktorých mali podniky začať používať označenie UKCA do konca tohto roka (2021).
  • Podniky budú mať viac času na splnenie svojich zákonných povinností vzhľadom na pretrvávajúci vplyv pandémie, čo im poskytne jasné a zrozumiteľné podmienky.

Vláda Spojeného kráľovstva 24. augusta oznámila, že podniky budú mať ďalší rok na to, aby použili nové bezpečnostné značenie výrobkov pre väčšinu výrobkov uvádzaných na trh v Anglicku, Škótsku a Walese.

"Keďže si vláda Spojeného kráľovstva uvedomuje vplyv pandémie a úroveň pripravenosti výrobcov, predĺžila túto lehotu do 1. januára 2023. Podnikom to síce poskytuje rok navyše na dokončenie prechodu, dôrazne však odporúčame predĺženie vnímať ako príležitosť pripraviť sa radšej skôr ako neskôr. Začatie cesty k pochopeniu požiadaviek, podanie žiadosti a získanie certifikátu už teraz minimalizuje riziko narušenia prístupu na britský trh. " hovorí Otto Hughes, Global Product Assurance Manager v spoločnosti DNV.

Toto značenie UK Conformity Assessed (UKCA) umožňuje Spojenému kráľovstvu mať kontrolu nad svojimi predpismi pre tovary a zachovať vysoké štandardy bezpečnosti výrobkov, ktoré sa v Spojenom kráľovstve očakávajú. Označenie UKCA nahrádza označenie bezpečnosti výrobkov, ktoré Spojené kráľovstvo predtým používalo v čase, keď bolo členom EÚ, ako je napríklad označenie CE.

Označenie UKCA sa vzťahuje na väčšinu tovarov, ktoré predtým vyžadovali označenie CE. Toto rozšírenie znamená, že všetok tovar, ktorý predtým vyžadoval označenie CE, nebude musieť používať označenie UKCA až do 1. januára 2023. Výnimkou sú zdravotnícke pomôcky, pri ktorých podniky budú musieť používať označenie UKCA až od 1. júla 2023.

Spoločnosť DNV už bola vymenovaná orgánom pre posudzovanie zhody na britskom trhu pre nariadenie o tlakových zariadeniach v Spojenom kráľovstve a je v pokročilej fáze žiadosti pre zariadenia pre nebezpečné oblasti a stavebné výrobky.

Zaregistrujte sa a zaistite si prechod na označenie UKCA pred 1. januárom 2023 tu.