Začíname!

Nové revízie noriem ISO 9001 a ISO 14001 boli publikované v septembri 2015. ISO 45001 je v súčasnosti v štádiu DIS (Draft International Standard) a nahradí OHSAS 18001. Odo dňa publikácie nových revízií začína organizáciám plynúť 3-ročné prechodné obdobie, počas ktorého môžu kedykoľvek prejsť na nové revízie noriem. My však odporúčame pripraviť sa a prejsť na nové normy čo najskôr. 

Odporúčané kroky

  • Oboznámte sa s obsahom a požiadavkami nových revízií. Normy, vrátane pracovnej verzie ISO 45001, si môžete zakúpiť od ISO alebo vášho národného poskytovateľa noriem. Ak už v súčasnoti pracujete s danými normami, mali by ste sa sústrediť hlavne na zmeny v požiadavkách. V našej DNV GL akadémii ponúkame kurz, ktorý Vám pomôže novým požiadavkám lepšie porozumieť.
  • Zabezpečte, aby príslušní zamestnanci  vo vašej organizácii boli preškolení a porozumeli požiadavám a klúčovým zmenám v normách.
  • Identifikujte medzery, ktoré je potrebné odstrániť, aby ste spĺňali nové požiadavky a stanovte implementačný plán.
  • Implementujte kroky a aktualizujte svoj systém manažérstva tak, aby ste spĺňali nové požiadavky.

Pre viac informácií:

 

Nová revízia ISO 9001:2015 - Vysvetlivky k norme

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy a nápady ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podniku.

 

Budúcnosť systémov manažérstva

Spolupracujte s nami na budúcnosti systémov manažérstva.

 

Máte otázky ohľadne revízií ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015?

Pripojte sa do našej LinkedIn skupiny a skontaktujte sa s našimi odborníkmi.