10 krokov k dokonalosti

Využívajte systém manažérstva kvality vo svojej firme efektívne a staňte sa lídrom vo svojom odbore.

Firma budúcnosti sa v prvom rade zameriava na kvalitu – plní prísne požiadavky trhu, dodržiava národnú a európsku legislatívu, je konkurencieschopná a dokáže získať nových a udržať súčasných zákazníkov. Dokonca aj malé, ale stabilné zlepšenia v niektorých aspektoch kvality môžu výrazne zlepšiť výkonnosť firmy. Na dosiahnutie týchto zlepšení však potrebujú firmy tie správne nástroje. Tu môžu pomôcť moderné systémy manažérstva kvality. Existuje ich veľa, majú rôzne ciele, odlišujú sa rôznymi možnosťami implementácie. Niektoré sú aplikovateľné iba pre konkrétny odbor, iné sú viac menej univerzálne. Napriek tomu je ich spoločným a hlavným cieľom poskytnúť firmám nástroje pre efektívnu implementáciu a riadenie otázok týkajúcich sa zabezpečenia kvality a minimalizácie rizík. Pre firmy, ktorých prioritou je zabezpečenie vysokej kvality svojich procesov, produktov a vzťahov so zainteresovanými stranami sme pripravili program 10 krokov k dokonalosti. Ide o moderný prístup ku komplexnej implementácii a riadeniu všetkých aspektov kvality v spoločnosti.

10 krokov k dokonalosti

10 krokov k dokonalosti je program rozvoja kľúčových kompetencií súvisiacich so systémom manažérstva kvality vo Vašej firme. Bol vytvorený na to, aby mohli firmy v krátkom čase implementovať nové požiadavky a nové riešenia spojené s riadením kvality, ktoré prispejú k zvýšeniu ich účinnosti. Myšlienka programu je veľmi jednoduchá – komplexná spolupráca so spoločnosťami pri neustálom hľadaní nových príležitostí a nástrojov na zabezpečovanie kvality a zvyšovanie efektivity, zisku a spokojnosti zákazníkov. 10 krokov k dokonalosti je program modulárny a veľmi elastický. Sami si v danej chvíli vyberáte konkrétne moduly pre vlastnú firmu tak, aby ste čo najefektívnejšie riadili kvalitu.

Program zahŕňa nasledujúce kroky:

1. Audit implementovaného systému manažérstva kvality vo firme.

2. Účasť zamestnancov firmy na webinári.

3. Účasť zamestnancov firmy na niektorom z verejných kurzov DNV.

4. Účasť zamestnancov firmy na inhouse kurze, ktorý bude pripravený ne mieru podľa požiadaviek a potrieb konkrétnej firmy.

5. Vykonanie GAP analýzy, ktorá umožní efektívnu implementáciu požiadaviek nových noriem ISO 9001 a ISO 14001.

6. Benchmarking CRT – Compliance Rating Tool – Porovnanie úrovne zhody systému manažérstva vo vzťahu firma – pobočka alebo firma – konkurencia.

7. Audit dodávateľa alebo subdodávateľa.

8. Analýza rizík – opiera sa o systémy manažérstva kvality, jednotlivé procesy, vzťahy a väzby, ktoré sa dotýkajú organizácie ako celku.

9. Študijné materiálny doplnené o zaujímavé prípadové štúdie.

10. Prístup k špecializovaným národným a medzinárodným správam z oblasti zabezpečovania kvality, ktoré spracovávajú zamestnanci DNV.

Po skončení získa firma prestížny certifikát o účasti v „Programe”. Pričom podmienkou účasti je záväzok certifikácie firmy organizáciou DNV, účasť na verejnom alebo inhouse kurze DNV a využitie jednej so služieb ako sú: GAP analýza, Benchmarking CRT, audit dodávateľa alebo vykonanie analýzy rizík. Program môže byť realizovaný kedykoľvek za predpokladu, že do konca roka 2016 bude podpísaná zmluva a bude zrealizovaný aspoň jeden prvok programu.

Výhody

Implementácia jednotlivých riešení spojených so zlepšením kvality firmám umožní:

  • Realizáciu politiky kvality vo firme.
  • Konkurencieschopnosť na domácom aj zahraničných trhoch.
  • Lepšie zapojenie jednotlivých súčastí firmy do systému, a to zavedením integrovaného myslenia o systéme manažérstva kvality vo firme.
  • Získanie nových a udržanie súčasných klientov.
  • Prilákanie nových a udržanie najlepších zamestnancov.

Program „10 krokov k dokonalosti” je určený predstaviteľom managementu, ktorí sú zodpovední za riadenie kvality, rizík ako aj kľúčových procesov vo firme. Je určený ako pre firmy, ktoré majú zavedený systém manažérstva kvality ISO, tak aj pre tie, ktoré majú iné systémy pre zabezpečenie a riadenia bezpečnosti.

Ušetríte celkovo 30%

Okrem zlepšenia efektivity systému manažérstva kvality, ponúka program priaznivý systém zliav:

5% zľava z ceny auditu

10% zľava z ceny kurzu 

15% zľava na služby – GAP analýza, Benchmarking CRT, audit dodávateľa alebo realizácia analýzy rizík.

Rozhodnutie o poradí jednotlivých krokov je na Vás

Program bol zostavený takým spôsobom, aby si každá firma mohla individuálne, podľa svojich potrieb, vybrať, kedy a v akom poradí budú jednotlivé časti programu realizované. Podľa našich skúseností je najlepšou voľbou začať program účasťou na kurzoch DNV, následne vykonať GAP analýzu alebo analýzu rizík, ktoré najlepšie pripravia organizáciu na certifikačný audit. Rozhodnutie o poradí jednotlivých krokov však záleží iba na Vás.

Pre viac informácií:

  10 krokov k dokonalosti

10 krokov k dokonalosti

Ako Vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás