Automotive and aerospace

Životné prostredie

Zvýšenie povedomia o udržateľnom rozvoji dáva environmentálne dôveryhodnej organizácií konkurenčnú výhodu, ako na domácom, tak aj na medzinárodnom trhu. Certifikovaný systém manažérstva životného prostredia ukazuje, že vaša firma podniká aktívne kroky na splnenie svojej povinnosti.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku