ISO 14001

Certifikát ISO 14001 preukazuje Váš záväzok k životnému prostrediu.

Certifikát ISO 14001 preukazuje, že Váš systém manažérstva bol hodnotený proti najlepším postupom a potvrdil zhodu s normou. Certifikát vydaný treťou stranou - certifikačným orgánom , dáva Vašim zákazníkom na vedomie, že ste aktívne minimalizovali dopady procesov, produktov a služieb na životné prostredie.

Čo je norma ISO 14001? 

Norma ISO 14001 bola prvýkrát vydaná v roku 1996 a revidovaná v roku 2004, a je svetovo najuznávanejšou a najpoužívanejšou normou aplikovanou pre systémy manažérstva životného prostredia. Je všeobecná a použiteľná pre všetky typy organizácii, veľké či malé, a to v rámci všetkých odvetví podnikania. ISO 14001 je založená na dvoch koncepciách – koncepcia neustáleho zlepšovania a zhody so zákonnými požiadavkami.

Tento štandard vyžaduje, aby organizácia identifikovala všetky environmentálne dopady svojho podnikania vrátane súvisiacich aspektov. Naviac definuje ciele v oblasti životného prostredia a zavádza opatrenia pre zlepšenie výkonnosti formou zlepšovania procesov v oblastiach s významnou prioritou. ISO 14001 zavádza vo Vašej organizácii najlepšiu prax pre aktívne riadenie vplyvu na životné prostredie Základné prvky normy  Norma obsahuje základné prvky účinného a efektívneho systému riadenia životného prostredia. Môže byť použitá ako v oblasti služieb, tak vo výrobných odvetviach.

Hlavnými prvkami tejto normy sú:

  • environmentálna politika
  • plánovanie
  • implementácia a prevádzkovanie
  • kontrola a nápravne opatrenia
  • preskúmanie manažmentom
DNV Business Assurance je akreditovaný certifikačný orgán . Poskytujeme súvisiace školenia a certifikačné služby pre Váš systém enviromnentáneho manažérstva. Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k cerifikácii.

 

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  ISO 14001

ISO 14001

Stiahnite si náš prospekt

 

Nové revízie normy ISO 2015

 

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

ISO 14000 – Manažérstvo životného prostredia na ISO.org

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete