TickITplus

Certifikácia TickITplus je určená pre softvérové firmy. Táto certifikácia potvrdzuje, že systém manažérstva kvality je v súlade s osvedčenými postupmi pre manažérstvo kvality softvéru.

Čo je TickITplus?
Schéma TickITplus zahŕňa hodnotenie a certifikáciu riadenia kvality softwaru v organizácii podľa normy ISO 9001. V skutočnosti nič nepridáva, ani nič neuberá zo žiadnych požiadaviek formálneho hodnotenia podľa ISO 9001, ale vyžaduje audítorov so zvláštnou kvalifikáciou podporovaných podrobným návodom k tomu, ako porozumieť norme ISO 9001 v softwarovom kontexte.

Účel

Táto schéma sa vzťahuje na výrobcov softwaru, údržbu softwaru i na poskytovateľov softwarových služieb. Dôležitým účelom TickITplus je stimulovať organizácie, aby premýšľali o tom, čo znamená kvalita v kontexte vývoja softwaru a ako dosiahnuť, aby ich procesy získali vyššiu efektivitu a účinnosť.

Iniciatíva TickITplus bola spustená v roku 1991 po tom, čo britské Ministerstvo obchodu a priemyslu publikovalo správu. Z tejto správy vyplývalo, že medzi výrobcami softwaru panuje silná neochota aplikovať ISO 9001, pretože ju považovali za príliš všeobecnú a nevhodnú k interpretácii pre softwarové odvetvie. V dôsledku toho viedla Britská počítačová spoločnosť (BCS) iniciatívu za vytvorenie podrobnej metódy pre organizáciu, pravidlá a procedúry pre schému 9001 použiteľné pre softwarový sektor. Táto schéma je v súčasnosti dostupná na celom svete a používa sa v rámci národných systémov akreditácií.

Sprievodca riadením kvality v softwarovom priemysle

Cieľmi schémy sú:

  • Zlepšiť dôveru trhu v certifikáciu systému riadenia kvality softwaru treťou stranou
  • Zaistiť existenciu smerodajného poradenského materiálu pre všetkých zúčastnených
  • Stanoviť pevné profesionálne kompetencie medzi audítormi kvality v oblasti softwaru

Sprievodca TickITplus v najnovšej verzii 5.5 poskytuje prehľad o celej schéme a zároveň je špecifickým sprievodcom pre zákazníkov, dodávateľov i audítorov. Za účelom podrobného objasnenia softwarových procesov čerpá výrazne zo zavedených noriem, ako sú ISO/IEC 12207 a ISO/IEC 15504.

Audítori TickITplus sú špeciálne preškolení a podliehajú profesionálnej kontrole nezávislým registračným orgánom, aby sa u nich zaručilo dosiahnutie najvyššej úrovne kompetencie. Táto schéma je všeobecne plne stotožnená a harmonizovaná s normou ISO 9001:2000. Výsledkom je zdôraznenie trvalého zlepšovania kvality softwaru efektívnym využívaním cyklu PDCA.

Ako postupovať ďalej?
Pre certifikáciu je potrebné implementovať efektívny systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy. 

DNV Business Assurance je akreditovanou treťou stranou, certifikačným orgánom. Zabezpečujeme zodpovedajúce školenia a certifikačné služby.

Pozrite sa, ako môžete odštartovať svoju cestu k certifikácii

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Nové revízie noriem ISO 2015

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete