SCC Safety Contractor Checklist

Kontrolný zoznam pre bezpečnosť dodávateľov (SCC- Safety contractors checklist) je normou, ktorá sa vzťahuje k hodnoteniu a certifikácií systému manažérstva bezpečnosti. Certifikát SCC dokladuje, že vnútorné procesy certifikovaného subdodávateľa boli preskúmané z hľadiska najlepších postupov riadenia bezpečnosti nebezpečnej práce a boli uznané ako vyhovujúce.

Čo je SCC?

SCC je systém certifikácie vytvorený pre organizácie využívajúce subdodávateľov. Pôvodne bol navrhnutý v spolupráci DNV s petrochemickým priemyslom pre jeho potreby. Neskôr bol uznaný ako akreditovaný štandard používaný  v celej škále odvetví. Organizácie dnes od subdodávateľov vyžadujú, aby mali platný certifikát SCC. 

Preukázanie bezpečnosti Vašej prevádzky 

SCC je nástrojom k hodnoteniu systému riadenia bezpečnosti a výsledkov bezpečnosti dosahovaných dodávateľmi. Uplatňovanie SCC je prostriedkom k zlepšovaniu bezpečnosti v organizáciách vykonávajúcich nebezpečné práce. Certifikát SCC zabezpečuje dôveryhodnosť, že nebezpečné práce vykonávajú kompetentné organizácie s kvalifikovaným personálom, profesionálnymi zariadeniami a silným povedomím o bezpečnosti. 

Ochrana životov

Zlepšovanie bezpečnosti práce u dodávateľov a znižovanie pracovnej úrazovosti chráni tak ľudské životy tak okolité prostredie. Preto je certifikácia SCC výhodná nielen pre jednotlivých zamestnancov a organizáciu ako celok, ale aj pre dodávateľov a zadávateľov. Aby mohol systém využívať výhody európskej harmonizácie a aby zaručoval dôsledné zavedenie, funguje na základe medzinárodných pravidiel pre certifikáciu a akreditáciu (napr. EN 45012).

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Nové revízie noriem ISO 2015

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete