DNV GL je akreditovaným certifikačným orgánom pre ISO 22301: 2019

DNV GL získalo akreditáciu od britského národného akreditačného orgánu UKAS pre novú verziu normu ISO 22301: 2019 - Business Continuity Management System.

V dnešnej dobe neistoty je pre organizácie zásadná ich schopnosť pokračovať v prevádzke, bez toho, aby došlo k prerušeniu ich služieb. Revidovaná verzia odráža aktuálnu komplikovanú situáciu a pomáha organizáciám riadiť riziká a posilniť konkurenčné výhody.

Norma ISO 22301, ktorá špecifikuje požiadavky na systém Business Continuity Management, teraz poskytuje jasnejšie a ľahko čitateľné pokyny k požiadavkám.

Paul Breslin, vedúci sektoru ICT v DNV GL Business Assurance o schválení DNV GL britským národným akreditačným orgánom, hovorí: "Sme veľmi hrdí na tento úspech. Byť uznaní ako certifikačný orgán pre novú verziu ISO 22301 znamená posilniť náš záväzok pomáhať organizáciám implementovať stratégiu kontinuity podnikania a prekonávať výpadok aj narušenie ich prevádzky. "

Ako akreditovaný certifikačný orgán je DNV GL pripravené podporovať zákazníkov pri prechode z verzie 2012 na novú verziu 2019.

Kľúčové zmeny:

1. Aplikovanie ISO požiadaviek na High Level Structure.

2. Požiadavky boli iba vyjasnené; neexistujú žiadne nové požadavky.

3. Požiadavky Business Continuity špecifické pre daný odbor sú teraz všetky v kapitole 8 "Prevádzka"

4. Kapitola 8 bola reštrukturalizovaná, aby norma poskytovala jasnejšie predstavenie kľúčových prevádzkových požiadaviek.

5. Úprava Business Continuity pojmov pre ich lepšiu zrozumiteľnosť


Zoznámte sa s časovou osou, ako sa pripraviť a ako vás môže DNV GL podporiť pri prechode na novú verziu tu.