Životné prostredie

​Záujem verejnosti o problémy životného prostredia a energetiky, prísnejšie právne požiadavky pre životné prostredie a zvýšenie pozornosti médií zvyšuje tlak na väčšinu oblastí podnikania.

DNV Akadémia Vám v oblasti manažérstva životného prostredia ponúka tieto kurzy: 

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015

Kurz Vedúci/externý audítor ISO 14001:2015

Kurz Implementácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 50001:2011

DNV Akadémia Vám v oblasti manažérstva životného prostredia ponúka tieto kurzy: 

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015

Kurz Vedúci/externý audítor ISO 14001:2015

Kurz Implementácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 50001:2011

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023