Workshop Nové požiadavky checklistu SCC 2017/6.0

Tento workshop zameraný na zvyšovanie informovanosti je navrhnutý tak, aby účastníci získali základné znalosti o požiadavkách checklistu SCC 2017/6.0 a zmenách oproti starej verzii SCC 2008.

Na konci kurzu budú účastníci schopní porozumieť účelu checklistu SCC 2017/6.0 a jeho požiadavkám a tiež tomu, čo je nevyhnutné pri implementácii nových požiadaviek.

 Obsah workshopu:

 • Predstavenie checklistu SCC 2017/6.0 – prehľad a požiadavky, prílohy A, B
 • Hlavné zmeny oproti starej verzii checklistu SCC 2008
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov, scope certifikátov, konečný termín pre prevod certifikátov na novú verziu
 • Diskusia

 

Workshop je určený:

Všetkým zodpovedným a riadiacim pracovníkom, ktorí sú zapojení do procesu implementácie SCC taktiež konzultantom, ktorí potrebujú základné znalosti o novej verziii checklistu.

Vedeli ste?

 • Workshop je vyvinutý a prednášaný skúsenými vedúcimi audítormi a lektormi.
 • Počet účastníkov každého worskhopu je obmedzený, aby sa docielilo efektívne zapojenie sa každého jedného účastníka.
 • Účastníkom, ktorí worshop úspešne absolvovali bude udelené potvrdenie o účasti.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Na konci kurzu budú účastníci schopní porozumieť účelu checklistu SCC 2017/6.0 a jeho požiadavkám a tiež tomu, čo je nevyhnutné pri implementácii nových požiadaviek.

 Obsah workshopu:

 • Predstavenie checklistu SCC 2017/6.0 – prehľad a požiadavky, prílohy A, B
 • Hlavné zmeny oproti starej verzii checklistu SCC 2008
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov, scope certifikátov, konečný termín pre prevod certifikátov na novú verziu
 • Diskusia

 

Workshop je určený:

Všetkým zodpovedným a riadiacim pracovníkom, ktorí sú zapojení do procesu implementácie SCC taktiež konzultantom, ktorí potrebujú základné znalosti o novej verziii checklistu.

Vedeli ste?

 • Workshop je vyvinutý a prednášaný skúsenými vedúcimi audítormi a lektormi.
 • Počet účastníkov každého worskhopu je obmedzený, aby sa docielilo efektívne zapojenie sa každého jedného účastníka.
 • Účastníkom, ktorí worshop úspešne absolvovali bude udelené potvrdenie o účasti.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.