Špeciálne kurzy pre železničný priemysel

​IRIS je medzinárodnou normou určenou pre výrobcov železničných komponentov, implementácia a certifikácia, ktorá zaručuje dosiahnutie štandardu kvality.

DNV Akadémia Vám pre oblasť železničného priemyslu ponúka tieto kurzy: 

Kurz Interný audítor normy IRIS

DNV Akadémia Vám pre oblasť železničného priemyslu ponúka tieto kurzy: 

Kurz Interný audítor normy IRIS

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023