Špeciálne kurzy pre automobilový priemysel

Automobilový priemysel v súčasnosti podstupuje masívny prechod do nových výrobných geografických miest, prechádza významnou reštrukturalizáciou svojho dodávateľského reťazca – a to ako plánovanou i neplánovanou a rastúcimi obavami v súvislosti s nákladmi na suroviny, energie a palivo. Všetky tieto aspekty, spolu s narastajúcou zložitosťou vozidiel a ich systémov, majú za následok rozvoj tohto priemyslu do výnimočných procesov, ktoré vedú k zvýšenej kvalite a spoľahlivosti všetkých komponentov, hlavne elektronických komponentov a súvisiaceho softvéru. Za týchto okolností je bežné, že prenos vedomostí sa stáva čoraz významnejším.

DNV Akadémia pre automobilový priemysel pripravila tieto kurzy: 

Kurz Interný audítor ISO/TS 16949:2009

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov podľa normy ISO/TS 16949:2009

Kurz 3 metodiky - PPAP, APQP a FMEA

Kurz APQP - Pokročilé plánovanie kvality produktu

Kurz PPAP - Proces schvaľovania dielov pre výrobu

Kurz SPC - Základy štatistiky

Kurz MSA - Spôsobilosť meracích systémov

Kurz Základy Six Sigma

Kurz Technik kvality 21. storočia

Kurz Global 8D report

Kurz VDA 6.3 - Audit procesu (nelicencovaný)

Kurz VDA 6.5 - Audit produktu

Kurz FMEA - analýza možných chýb a dôsledkov

Kurz Plánovanie a riadenie projektov v automobilovom priemysle

Kurz Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle

Kurz Riešenie problémov a analýza koreňových príčin

Kurz Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE

Kurz Zodpovednosť za nebezpečné výrobky výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle v SR a EÚ

Kurz Procesný prístup v automobilovom priemysle

Kurz 7 jednoduchých nástrojov zlepšovania kvality

Kurz 7 pokročilých nástrojov zlepšovania kvality

Kurz Kontrolný plán - Eliminácia reklamácií

Kurz Riadenie projektov podľa VDA

Kurz Špecifické požiadavky nemeckých OEMs

Kurz VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie

DNV Akadémia pre automobilový priemysel pripravila tieto kurzy: 

Kurz Interný audítor ISO/TS 16949:2009

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov podľa normy ISO/TS 16949:2009

Kurz 3 metodiky - PPAP, APQP a FMEA

Kurz APQP - Pokročilé plánovanie kvality produktu

Kurz PPAP - Proces schvaľovania dielov pre výrobu

Kurz SPC - Základy štatistiky

Kurz MSA - Spôsobilosť meracích systémov

Kurz Základy Six Sigma

Kurz Technik kvality 21. storočia

Kurz Global 8D report

Kurz VDA 6.3 - Audit procesu (nelicencovaný)

Kurz VDA 6.5 - Audit produktu

Kurz FMEA - analýza možných chýb a dôsledkov

Kurz Plánovanie a riadenie projektov v automobilovom priemysle

Kurz Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle

Kurz Riešenie problémov a analýza koreňových príčin

Kurz Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE

Kurz Zodpovednosť za nebezpečné výrobky výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle v SR a EÚ

Kurz Procesný prístup v automobilovom priemysle

Kurz 7 jednoduchých nástrojov zlepšovania kvality

Kurz 7 pokročilých nástrojov zlepšovania kvality

Kurz Kontrolný plán - Eliminácia reklamácií

Kurz Riadenie projektov podľa VDA

Kurz Špecifické požiadavky nemeckých OEMs

Kurz VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023