Risk Manažment

​Riziká sú súčasťou podnikateľského života. Môžu sa zdať skľučujúce, ale keď s nimi správne zaobchádzame, môžeme svoje riziká pretransformovať do podnikateľských príležitostí. Naučte sa, ako identifikovať a zmierňovať riziká pomocou školení v oblasti risk manažmentu, ktoré sme pre Vás pripravili.

DNV Akadémia pre Vás v oblasti risk manažmentu pripravila tieto kurzy: 

Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Kurz Základy mapovania procesov a risk managementu

Kurz Integrácia rizikového prístupu v QESMS

Kurz Kultúra bezpečnosti v praxi

Kurz Celofiremné riadenie rizík

DNV Akadémia pre Vás v oblasti risk manažmentu pripravila tieto kurzy: 

Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Kurz Základy mapovania procesov a risk managementu

Kurz Integrácia rizikového prístupu v QESMS

Kurz Kultúra bezpečnosti v praxi

Kurz Celofiremné riadenie rizík

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023