PRIPRAVOVANÉ ZMENY V NORME ISO/IEC 20000-1, rev. 2018

Norma ISO/IEC 20000 presadzuje prijatie integrovaného procesného prístupu k účelnému dodávaniu manažérskych služieb IT tak, aby boli splnené požiadavky poskytovateľa služieb i všetkých jeho zákazníkov. Koordinuje presadzovanie procesov riadenia IT služieb, prehlbuje účelné správanie poskytovateľov služieb, zvyšuje účinnosť realizovaných činností a zabezpečuje neustále zlepšovanie.

Obsah kurzu:

Toto školenie reaguje na pripravovanú zmenu noriem ISO/IEC 20000 – Informačné technológie – Riadenie služieb, ktorá bude zahájená v roku 2018 vydaním novej verzie normy ISO/IEC 20000-1:

  • požiadavky na systém riadenia služieb
  • v roku 2019 se zmeny dotknú aj výkladových noriem ISO/IEC 20000-2
  • pokyny pre použitie systémov riadenia služieb a ISO/IEC 20000-3
  • pokyny pre vymedzenie rozsahu a použiteľnosti ISO/IEC 20000-1

Kurz je určený:

Pre manažérov a audítorov riadenia služieb IT, ktorí sa chcú včas pripraviť na nadchádzajúce zmeny a účelne zaviesť nové požiadavky do svojich činností.

Obsah kurzu:

Toto školenie reaguje na pripravovanú zmenu noriem ISO/IEC 20000 – Informačné technológie – Riadenie služieb, ktorá bude zahájená v roku 2018 vydaním novej verzie normy ISO/IEC 20000-1:

  • požiadavky na systém riadenia služieb
  • v roku 2019 se zmeny dotknú aj výkladových noriem ISO/IEC 20000-2
  • pokyny pre použitie systémov riadenia služieb a ISO/IEC 20000-3
  • pokyny pre vymedzenie rozsahu a použiteľnosti ISO/IEC 20000-1

Kurz je určený:

Pre manažérov a audítorov riadenia služieb IT, ktorí sa chcú včas pripraviť na nadchádzajúce zmeny a účelne zaviesť nové požiadavky do svojich činností.