Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 45001:2018

Ak ste v súčasnosti certifikovaní podľa normy OHSAS 18001:20018, týka sa Vás niekoľko významných zmien, ktoré sú obsiahnuté v tomto kurze.

Kurz je navrhnutý tak, aby Vám pomohol pochopiť požiadavky uvedené v norme ISO 45001 s osobitným dôrazom na kľúčové zmeny v porovnaní s požiadavkami uvedenými v norme OHSAS 18001: 2007

Cieľ kurzu:


Kurz pomôže Vám a Vašej organizácii inovovať a integrovať Váš systém riadenia s novou generáciou normy ISO 45001 pre oblasť BOZP. Pochopíte dôvody vývoja novej normy. Identifikujete hlavné zmeny v porovnaní s OHSAS 18001 a vytvoríte krok za krokom transition plán k novej norme.

Obsah kurzu:


 • Dôvody pre vznik a vývoj novej normy ISO 45001 pre OH & S
 • Prehľad požiadaviek novej normy ISO 45001 (založenej na ISO) v porovnaní s OHSAS 18001: 2007
 • Nové články normy a podstatné zmeny vyplývajúce z HLS a zmien špecifických pre OHS
 • Čo znamená nová norma ISO 45001 pre súčasných používateľov OHSAS 18001?
 • Sprievodca - krok za krokom na prechod z OHSAS 18001 na ISO 45001
 • Cvičenia
 • Diskusia

Kurz je určený:


Pre OH & S manažérov a supervízorov, sustainbility manažérov a ďalších odborných pracovníkov, ktorí sa zaoberajú prípravou na modernizáciu existujúcich systémov riadenia. Ďalej pre trénerov a konzultantov, ktorí hľadajú základné znalosti týkajúce sa zmien očakávaných v novej norme ISO 45001.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Kurz je navrhnutý tak, aby Vám pomohol pochopiť požiadavky uvedené v norme ISO 45001 s osobitným dôrazom na kľúčové zmeny v porovnaní s požiadavkami uvedenými v norme OHSAS 18001: 2007

Cieľ kurzu:


Kurz pomôže Vám a Vašej organizácii inovovať a integrovať Váš systém riadenia s novou generáciou normy ISO 45001 pre oblasť BOZP. Pochopíte dôvody vývoja novej normy. Identifikujete hlavné zmeny v porovnaní s OHSAS 18001 a vytvoríte krok za krokom transition plán k novej norme.

Obsah kurzu:


 • Dôvody pre vznik a vývoj novej normy ISO 45001 pre OH & S
 • Prehľad požiadaviek novej normy ISO 45001 (založenej na ISO) v porovnaní s OHSAS 18001: 2007
 • Nové články normy a podstatné zmeny vyplývajúce z HLS a zmien špecifických pre OHS
 • Čo znamená nová norma ISO 45001 pre súčasných používateľov OHSAS 18001?
 • Sprievodca - krok za krokom na prechod z OHSAS 18001 na ISO 45001
 • Cvičenia
 • Diskusia

Kurz je určený:


Pre OH & S manažérov a supervízorov, sustainbility manažérov a ďalších odborných pracovníkov, ktorí sa zaoberajú prípravou na modernizáciu existujúcich systémov riadenia. Ďalej pre trénerov a konzultantov, ktorí hľadajú základné znalosti týkajúce sa zmien očakávaných v novej norme ISO 45001.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.