Kvalita

Zavedenie systému manažérstva kvality je mocným nástrojom, ktorý môže pomôcť vašej organizácií dosiahnuť jej obchodné ciele. Dôležitým faktorom pre udržateľný rozvoj vášho podnikania sú kompetencie vašich pracovníkov. DNV GL Akadémia Vám môže pomôcť zvýšiť výkonnosť prostredníctvom vedomostí získaných na našich kurzoch.

DNV GL Akadémia Vám v oblasti systémov manažérstva kvality ponúka tieto kurzy:

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov ISO 9001:2015

Kurz Vedúci/externý audítor ISO 9001:2015

Kurz Ekonomika kvality

Kurz Praktická implementácia podľa normy ISO 9001:2015

Kurz Efektívny audit dodávateľov

Kurz Požiadavky normy ISO 19011:2012

DNV GL Akadémia Vám v oblasti systémov manažérstva kvality ponúka tieto kurzy:

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov ISO 9001:2015

Kurz Vedúci/externý audítor ISO 9001:2015

Kurz Ekonomika kvality

Kurz Praktická implementácia podľa normy ISO 9001:2015

Kurz Efektívny audit dodávateľov

Kurz Požiadavky normy ISO 19011:2012

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023