Kurz Vedúci/externý audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015 - CQI and IRCA

Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Medzinárodný register certifikovaných audítorov).

Päťdňový intenzívny kurz, ktorý vám poskytne znalosti a zručnosti potrebné na organizovanie a vedenie auditov systému environmentálneho manažérstva.

CQI IRCA No: 17913

Tento kurz je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytoval vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie prvého, druhého a tretieho auditu systémov environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001: 2015 v súlade s pokynmi uvedenými v norme ISO 19011 pre audity prvej a druhej, ako aj požiadavky ISO 17021 na audity tretích strán.

 

 

Pre registráciu a viac informácií kliknite na miesto kurzu

Päťdňový intenzívny kurz, ktorý vám poskytne znalosti a zručnosti potrebné na organizovanie a vedenie auditov systému environmentálneho manažérstva.

CQI IRCA No: 17913

Tento kurz je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytoval vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie prvého, druhého a tretieho auditu systémov environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001: 2015 v súlade s pokynmi uvedenými v norme ISO 19011 pre audity prvej a druhej, ako aj požiadavky ISO 17021 na audity tretích strán.

 

 

Pre registráciu a viac informácií kliknite na miesto kurzu