DNV.com

Kurz Vedúci/externý audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015 - CQI and IRCA

Corporate Responsibility

Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Medzinárodný register certifikovaných audítorov).

Úspešným absolvovaním kurzu Vedúci auditor EMS a zvládnutím písomnej skúšky splnia účastníci náročné odborné požiadavky na kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre plánovánie a vedenie environmentálneho auditu nezávislou treťou stranou a splnia tak kvalifikačné predpoklady pre prípadnu registráciu IRCA.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú odbornú kvalifikáciu pre vykonávanie nezávislých externých auditov druhej a tretej strany podľa normy ISO 14001:2015 - podrobne zoznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi pre vykonávanie auditov druhou a treťou stranou a ukážu praktické zvládnutie znalostí a skúseností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu:

 • Porozumenie požiadavkam súboru noriem ISO 1400x:2015
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou
 • Procesný prístup k vykonániu auditu
 • Plánovánie auditu
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva kvality
 • Výklad postupu a zásad vykonania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definície nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečný test
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých skúsených externých audítorov, alebo potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázánia odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou, ďalej pre predstaviteľov vedenia, manažérov environmentu, ktorí sa chcú podrobne zoznámiť so zásadami a postupmi vykonávania externého auditu nezávislou stranou a rozšíriť si tak svoje znalosti, zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu a získať podrobné informácie týkajúce sa postupov a zásad na vykonávanie externých auditov.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.


Úspešným absolvovaním kurzu Vedúci auditor EMS a zvládnutím písomnej skúšky splnia účastníci náročné odborné požiadavky na kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre plánovánie a vedenie environmentálneho auditu nezávislou treťou stranou a splnia tak kvalifikačné predpoklady pre prípadnu registráciu IRCA.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú odbornú kvalifikáciu pre vykonávanie nezávislých externých auditov druhej a tretej strany podľa normy ISO 14001:2015 - podrobne zoznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi pre vykonávanie auditov druhou a treťou stranou a ukážu praktické zvládnutie znalostí a skúseností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu:

 • Porozumenie požiadavkam súboru noriem ISO 1400x:2015
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou
 • Procesný prístup k vykonániu auditu
 • Plánovánie auditu
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva kvality
 • Výklad postupu a zásad vykonania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definície nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečný test
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých skúsených externých audítorov, alebo potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázánia odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou, ďalej pre predstaviteľov vedenia, manažérov environmentu, ktorí sa chcú podrobne zoznámiť so zásadami a postupmi vykonávania externého auditu nezávislou stranou a rozšíriť si tak svoje znalosti, zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu a získať podrobné informácie týkajúce sa postupov a zásad na vykonávanie externých auditov.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.


Informácia o spracovaní osobných údajov účastníkov IRCA kurzov