Kurz VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie

Úspešné vedenie a fungovanie organizácie vyžaduje, aby bola riadená systematickým a jasným spôsobom. Úspech môže býť výsledkom zavádzania a udržiavania takého systému manažérstva, ktorého cieľom je neustále zlepšovanie efektívnosti a účinnosti chodu a činností organizácie.

Obsah kurzu:

 • Uplatnenie požiadaviek OEMs na uvoľnenie výrobného procesu/dielu
 • Iniciátor postupu uvoľnenia PPF
 • Principiálny priebeh vzorkovania výrobných dielov
 • Požiadavky na dokumentáciu 
 • Výber stupňa predloženia
 • Vzorkovanie a rozhodnutie o uvoľnení sériových dodávok
 • Špecifické požiadavky vybraných OEMs (VW, Daimler, Ford)
 • Zhrnutie a diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Obsah kurzu:

 • Uplatnenie požiadaviek OEMs na uvoľnenie výrobného procesu/dielu
 • Iniciátor postupu uvoľnenia PPF
 • Principiálny priebeh vzorkovania výrobných dielov
 • Požiadavky na dokumentáciu 
 • Výber stupňa predloženia
 • Vzorkovanie a rozhodnutie o uvoľnení sériových dodávok
 • Špecifické požiadavky vybraných OEMs (VW, Daimler, Ford)
 • Zhrnutie a diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.