Kurz SCC - Safety Contractor Checklist

SCC je systém manažérstva zameraný na dodávateľov. Obsahuje jednoznačné požiadavky na organizácie v oblastiach: bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany pred požiarmi.

SCC predstavuje nástroj hodnotenia systému riadenia bezpečnosti a výsledkov bezpečnosti dosahovaných dodávateľmi. Uplatňovanie SCC je prostriedkom k zlepšovaniu bezpečnosti v organizáciách vykonávajúcich nebezpečné práce. Certifikát SCC preukazuje to, že nebezpečné práce vykonávajú kompetentné organizácie s kvalifikovaným personálom, profesionálnym riadením bezpečnosti a silným vedomím bezpečnosti. Jednou z požiadaviek normy SCC je aj preškolenie pracovníkov, ktorí realizujú výkon práce u zákazníka. Je potrebné, aby títo zamestnanci mali certifikát, ktorý dokazuje ich úspešné absolvovanie školenia.

Cieľ kurzu:

Účastníci získajú kvalifikáciu na vykonávanie prác (aj nebezpečných) pre vašich zákazníkov a dodávateľov. Po úspešnom ukončení kurzu skúškou bude účastníkovi vydaný certifikát pod nemeckou akreditáciou DAKKS s platnosťou 10 rokov.

Obsah kurzu:

Kurz SCC vykonávame v dvoch variantoch:

SCC/BES – Basic Elements of Safety – pre robotnícke profesie

SCC/SOS – Safety for Operational Supervisors – pre operátorov alebo manažérov zákaziek

Kurz SCC/BES zahŕňa základné znalosti o:

Právnych a správnych predpisoch, význame slova „riziko“, preventívnych a nápravných opatreniach, Iceberg teórii, rozpoznávaní nebezpečných situácií, správach o nehodách, pracovnom povolení, práci s nebezpečnými chemickými látkami, požiari, výbuchu, práci v uzavretých priestoroch, náradí a strojoch, zdvíhacích zariadeniach, zdvíhaní, nosení, zakopnutí, pošmyknutí, páde, výškových prácach, zváraní, elektrine a o osobných ochranných pomôckach.

Trvanie kurzu:

2 dni (24 hodín) vrátane vykonania skúšky pozostávajúcej zo 40 otázok. Skúšky budú v slovenskom jazyku a každá školiaca sa skupina môže mať maximálne 20 účastníkov.

Kurz SCC/SOS zahŕňa základné znalosti o:

Európskych smerniciach, príčinách nehôd, metódach bezpečných pracovných postupov, organizácii a usporiadaní stretnutí, SCC certifikácii, bezpečnostných postupoch, základnej analýze rizík, rizikách a kontrolných opatreniach týkajúcich sa hluku, elektrickej energii, zariadení, a azbestu, havarijných plánoch firmy, a ergonómii.

Trvanie kurzu:

2 dni (24 hodín) vrátane vykonania skúšky pozostávajúcej zo 70 otázok. Skúšky budú v slovenskom jazyku a každá školiaca sa skupina môže mať maximálne 20 účastníkov. 

Cena kurzu: 

175,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

SCC predstavuje nástroj hodnotenia systému riadenia bezpečnosti a výsledkov bezpečnosti dosahovaných dodávateľmi. Uplatňovanie SCC je prostriedkom k zlepšovaniu bezpečnosti v organizáciách vykonávajúcich nebezpečné práce. Certifikát SCC preukazuje to, že nebezpečné práce vykonávajú kompetentné organizácie s kvalifikovaným personálom, profesionálnym riadením bezpečnosti a silným vedomím bezpečnosti. Jednou z požiadaviek normy SCC je aj preškolenie pracovníkov, ktorí realizujú výkon práce u zákazníka. Je potrebné, aby títo zamestnanci mali certifikát, ktorý dokazuje ich úspešné absolvovanie školenia.

Cieľ kurzu:

Účastníci získajú kvalifikáciu na vykonávanie prác (aj nebezpečných) pre vašich zákazníkov a dodávateľov. Po úspešnom ukončení kurzu skúškou bude účastníkovi vydaný certifikát pod nemeckou akreditáciou DAKKS s platnosťou 10 rokov.

Obsah kurzu:

Kurz SCC vykonávame v dvoch variantoch:

SCC/BES – Basic Elements of Safety – pre robotnícke profesie

SCC/SOS – Safety for Operational Supervisors – pre operátorov alebo manažérov zákaziek

Kurz SCC/BES zahŕňa základné znalosti o:

Právnych a správnych predpisoch, význame slova „riziko“, preventívnych a nápravných opatreniach, Iceberg teórii, rozpoznávaní nebezpečných situácií, správach o nehodách, pracovnom povolení, práci s nebezpečnými chemickými látkami, požiari, výbuchu, práci v uzavretých priestoroch, náradí a strojoch, zdvíhacích zariadeniach, zdvíhaní, nosení, zakopnutí, pošmyknutí, páde, výškových prácach, zváraní, elektrine a o osobných ochranných pomôckach.

Trvanie kurzu:

2 dni (24 hodín) vrátane vykonania skúšky pozostávajúcej zo 40 otázok. Skúšky budú v slovenskom jazyku a každá školiaca sa skupina môže mať maximálne 20 účastníkov.

Kurz SCC/SOS zahŕňa základné znalosti o:

Európskych smerniciach, príčinách nehôd, metódach bezpečných pracovných postupov, organizácii a usporiadaní stretnutí, SCC certifikácii, bezpečnostných postupoch, základnej analýze rizík, rizikách a kontrolných opatreniach týkajúcich sa hluku, elektrickej energii, zariadení, a azbestu, havarijných plánoch firmy, a ergonómii.

Trvanie kurzu:

2 dni (24 hodín) vrátane vykonania skúšky pozostávajúcej zo 70 otázok. Skúšky budú v slovenskom jazyku a každá školiaca sa skupina môže mať maximálne 20 účastníkov. 

Cena kurzu: 

175,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023