Kurz Poka Yoke

Všetci sú omylní. Každý môže urobiť chybu, ktorá spôsobí nespokojnosť zákazníka, chybné kusy, alebo viac práce, meškanie alebo zbytočné navýšenie nákladov. Tieto chyby môžu spôsobiť úraz, alebo ohroziť zdravie. Poka Yoke je úprimná a cieľavedomá snaha minimalizovať riziká chýb z nepozornosti.

Cieľ kurzu:

Oboznámiť účastníkov s metódou Poka Yoke, naučiť ich nájsť a zrealizovať opatrenia, ktoré im pomôžu minimalizovať riziko výskytu nežiadúcich udalostí a chýb.

Obsah kurzu:

 • Identifikácia možných chýb
 • Kontrola najkritickejších chýb
 • Analýza príčin chýb
 • Oblasti využitia Poka Yoke
 • Princípy a hlavné myšlienky Poka Yoke
 • Nástroje Poka Yoke
 • Príklady
 • Motivácia k Poka Yoke
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú pomôcť a byť prospešní, pre tých, ktorí sa chcú zlepšovať a zvyšovať svoju kvalifikáciu. Odporúčame všetkým pracovníkom oddelenia kvality.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Oboznámiť účastníkov s metódou Poka Yoke, naučiť ich nájsť a zrealizovať opatrenia, ktoré im pomôžu minimalizovať riziko výskytu nežiadúcich udalostí a chýb.

Obsah kurzu:

 • Identifikácia možných chýb
 • Kontrola najkritickejších chýb
 • Analýza príčin chýb
 • Oblasti využitia Poka Yoke
 • Princípy a hlavné myšlienky Poka Yoke
 • Nástroje Poka Yoke
 • Príklady
 • Motivácia k Poka Yoke
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú pomôcť a byť prospešní, pre tých, ktorí sa chcú zlepšovať a zvyšovať svoju kvalifikáciu. Odporúčame všetkým pracovníkom oddelenia kvality.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.