Kurz Plánovanie a riadenie projektov v automobilovom priemysle

Vytvorenie a udržanie kvality procesu a produktu v projekte vyžaduje systematický prístup. Štandardy projektového manažmentu ako sú ISO 10006, PMI alebo IPMA sú aplikovateľné pre projekty rôznej zložitosti, rôzne prostredia bez ohľadu na druh produktu, resp. procesu. Logicky tieto postupy dopĺňajú návody uvedené v norme ISO 9004.

Cieľ kurzu:

Získať základné zručnosti a vedomosti týkajúce sa projektového manažmentu, definovania a monitorovania projektu metódami projektového manažmentu a riadením rizik v projektoch.

Obsah kurzu:

  • princípy riadenia projektov
  • prínosy projektového manažmentu
  • súvislosť projektového a procesného manažmentu
  • založenie projektu a jeho riadenie s väzbou na stratégiu
  • hlavné znaky projektu, stanovenie projektových cieľov
  • organizačné štruktúry projektového manažmentu
  • tímová práca v rámci projektu
  • harmonogram projektu
  • metódy projektového manažmentu
  • dokumentácia projektu
  • audity v rámci projektu a procesov
  • štandardy projektového manažmentu (ISO 10006, PMI, IPMA)
  • štúdia realizovateľnosti
  • omyly a chyby v projektovom manažmente
  • software pre oblasť riadenia projektov
  • diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Získať základné zručnosti a vedomosti týkajúce sa projektového manažmentu, definovania a monitorovania projektu metódami projektového manažmentu a riadením rizik v projektoch.

Obsah kurzu:

  • princípy riadenia projektov
  • prínosy projektového manažmentu
  • súvislosť projektového a procesného manažmentu
  • založenie projektu a jeho riadenie s väzbou na stratégiu
  • hlavné znaky projektu, stanovenie projektových cieľov
  • organizačné štruktúry projektového manažmentu
  • tímová práca v rámci projektu
  • harmonogram projektu
  • metódy projektového manažmentu
  • dokumentácia projektu
  • audity v rámci projektu a procesov
  • štandardy projektového manažmentu (ISO 10006, PMI, IPMA)
  • štúdia realizovateľnosti
  • omyly a chyby v projektovom manažmente
  • software pre oblasť riadenia projektov
  • diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.