Kurz Nové požiadavky normy ISO 50001:2018

Zoznámenie sa s novou normou a identifikovania rozdielov, ktoré je nutné vyriešiť pre splnenie jej požiadaviek, je jedným zo základných krokov pre zabezpečenie správnej implementácie.

Cieľ kurzu:

Tento kurz zameraný na zvyšovanie informovanosti je navrhnutý tak, aby účastníci získali základné znalosti o požiadavkách normy ISO 50001: 2018. Lektor s Vami prejde príkladne jednoduchý proces implementácie systému riadenia energetiky (EnMS) ako prostriedku na pochopenie požiadaviek.

Na konci kurzu budete schopní porozumieť účelu normy ISO 50001:2018 a jej požiadavkám a tiež tomu, čo je nevyhnutné pri implementácii energetického systému riadenia založeného na požiadavkách normy ISO 50001:2018.

Obsah kurzu:

 • Predstavenie normy ISO 50001:2018 – prehľad a požiadavky
 • HLS – High Level Structure
 • Termíny a definície
 • Významné ISO normy vzťahujúce sa k normám ISO 50004/50006/50015
 • Účel normy ISO 50001:2018
 • Články normy ISO 50001:2018


Kurz je určený:

Všetkým zodpovedným a riadiacim pracovníkom, ktorí sú zapojení do procesu implementácie EnMS a taktiež konzultantom, ktorí potrebujú základné znalosti o norme ISO 50001:2018.    

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Tento kurz zameraný na zvyšovanie informovanosti je navrhnutý tak, aby účastníci získali základné znalosti o požiadavkách normy ISO 50001: 2018. Lektor s Vami prejde príkladne jednoduchý proces implementácie systému riadenia energetiky (EnMS) ako prostriedku na pochopenie požiadaviek.

Na konci kurzu budete schopní porozumieť účelu normy ISO 50001:2018 a jej požiadavkám a tiež tomu, čo je nevyhnutné pri implementácii energetického systému riadenia založeného na požiadavkách normy ISO 50001:2018.

Obsah kurzu:

 • Predstavenie normy ISO 50001:2018 – prehľad a požiadavky
 • HLS – High Level Structure
 • Termíny a definície
 • Významné ISO normy vzťahujúce sa k normám ISO 50004/50006/50015
 • Účel normy ISO 50001:2018
 • Články normy ISO 50001:2018


Kurz je určený:

Všetkým zodpovedným a riadiacim pracovníkom, ktorí sú zapojení do procesu implementácie EnMS a taktiež konzultantom, ktorí potrebujú základné znalosti o norme ISO 50001:2018.    

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.