Kurz Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE

Quality Function Deployment & Design of Experiment

QFD (Quality Function Deployment) - Rozvoj funkcie kvality je nástroj na transformáciu požiadaviek zákazníka do technických parametrov výrobku.

DOE (Design of Experiment) – Plánovaný experiment. Je to systém inžinierstva kvality, ktorý zdôrazňuje efektívnu aplikáciu inžinierskych stratégií skôr ako pokročilé využitie štatistických metód. Táto technika zahŕňa priame aj nepriame inžinierstvo kvality.

Cieľ kurzu:

Učastníci kurzu porozumejú nástrojom na zabezpečenie kvality DOE a QFD a budú ich vedieť využívať vo svojej praxi.

Obsah kurzu:

QFD – Rozvoj funkcie kvality

 • Význam a dôležitosť QFD
 • Vstupy do QFD - analýza zákazníckych potrieb
 • Voľba tímu pre QFD
 • Postup QFD (metodika)
 • Praktický príklad QFD - 4 aplikačné fázy QFD
 • Výstupy z QFD (väzba na FMEA, proces zlepšovania, atď.)

DOE – Plánovaný experiment

 • Definície a pojmy
 • Význam a využitie DOE
 • Tradičné a faktoriálne prístupy k navrhovaniu experimentu
 • Replikácia a náhodné vplyvy
 • Plánovanie experimentu

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

QFD (Quality Function Deployment) - Rozvoj funkcie kvality je nástroj na transformáciu požiadaviek zákazníka do technických parametrov výrobku.

DOE (Design of Experiment) – Plánovaný experiment. Je to systém inžinierstva kvality, ktorý zdôrazňuje efektívnu aplikáciu inžinierskych stratégií skôr ako pokročilé využitie štatistických metód. Táto technika zahŕňa priame aj nepriame inžinierstvo kvality.

Cieľ kurzu:

Učastníci kurzu porozumejú nástrojom na zabezpečenie kvality DOE a QFD a budú ich vedieť využívať vo svojej praxi.

Obsah kurzu:

QFD – Rozvoj funkcie kvality

 • Význam a dôležitosť QFD
 • Vstupy do QFD - analýza zákazníckych potrieb
 • Voľba tímu pre QFD
 • Postup QFD (metodika)
 • Praktický príklad QFD - 4 aplikačné fázy QFD
 • Výstupy z QFD (väzba na FMEA, proces zlepšovania, atď.)

DOE – Plánovaný experiment

 • Definície a pojmy
 • Význam a využitie DOE
 • Tradičné a faktoriálne prístupy k navrhovaniu experimentu
 • Replikácia a náhodné vplyvy
 • Plánovanie experimentu

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.