Kurz Meranie účinnosti ISMS

Riadenie bezpečnostných rizík je základom pre ustanovenie riadenia bezpečnosti informácií. Meranie účinnosti bezpečnostných opatrení má preto rozhodujúci vplyv na účelný rozvoj ISMS, nakoľko umožní plánovať rozvoj na základe skutočnej úrovne presadzovania bezpečnostných opatrení.

Cieľ kurzu:

Účastníci sa zoznámia s pravidlami pre vytváranie a sledovanie bezpečnostných metrík a prehĺbia si praktické schopnosti nutné pre úspešné využitie merania účinnosti ISMS pre rozvoj systému riadenia bezpečnosti informácií.

Obsah kurzu:

  • Miesto merania účinnosti ISMS v systéme manažérstva bezpečnosti informácií
  • Princípy merania účinnosti ISMS
  • Popis metriky a jej základných parametrov
  • Príklady použitia vhodných ukazovateľov pre meranie účinnosti ISMS
  • Použitie modelu CMM

Kurz je určený:

Všetkým manažérom bezpečnosti informácií a audítorom ISMS, ktorí si chcú prehĺbiť praktické schopnosti merania účinnosti riadenia bezpečnosti a obohatiť sa o skúsenosti a účelných odporúčaní spojených s meraním účinnosti ISMS.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Účastníci sa zoznámia s pravidlami pre vytváranie a sledovanie bezpečnostných metrík a prehĺbia si praktické schopnosti nutné pre úspešné využitie merania účinnosti ISMS pre rozvoj systému riadenia bezpečnosti informácií.

Obsah kurzu:

  • Miesto merania účinnosti ISMS v systéme manažérstva bezpečnosti informácií
  • Princípy merania účinnosti ISMS
  • Popis metriky a jej základných parametrov
  • Príklady použitia vhodných ukazovateľov pre meranie účinnosti ISMS
  • Použitie modelu CMM

Kurz je určený:

Všetkým manažérom bezpečnosti informácií a audítorom ISMS, ktorí si chcú prehĺbiť praktické schopnosti merania účinnosti riadenia bezpečnosti a obohatiť sa o skúsenosti a účelných odporúčaní spojených s meraním účinnosti ISMS.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.