Kurz Lead Implementer ISO/IEC 27001:2022

Jednou z dôležitých požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2022 je pravidelné vykonávanie interných auditov.

Interní audítori preverujú, či celý systém riadenia bezpečnosti informácií je v súlade s požiadavkami normy, či je účelne zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre návrh a zavádzanie systémov riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) podľa súčasných požiadaviek a s ohľadom na existujúcu dobrú prax. Počas školenia sa oboznámia s postupmi, ako účelne plánovať zavedenie ISMS pomocou vhodných postupov posúdenia a ošetrenia rizík, ktoré vychádzajú z možného ohrozenia dlhodobých cieľov bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti. Významná pozornosť je venovaná aj metódam účinnej realizácie opatrení bezpečnosti informácií a ich vzájomnej previazanosti. Dôležitou súčasťou kurzu je aj oblasť sledovania, či je systém riadenia bezpečnosti informácií a jeho opatrenia účinné a dostatočne výkonné.

Obsah kurzu:

 • Vysvetlenie postupov praktického zavedenia požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2022
 • Prístupy k stanoveniu dlhodobých cieľov bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti
 • Postupu účelného posúdenia a zvládania rizík s využitím rizikových scenárov
 • Účelné a účinné presadzovanie vhodných opatrení bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti
 • Postupy zvládania kybernetických bezpečnostných incidentov a iných mimoriadnych situácií
 • Postup sledovania účinnosti opatrení bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti a plánovanie ich zlepšovania
 • Praktické príklady a ukážky realizácie možných riešení

Kurz určený:

Pre všetkých odborníkov bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť spojenú s účelným riadeným bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti. Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Interní audítori preverujú, či celý systém riadenia bezpečnosti informácií je v súlade s požiadavkami normy, či je účelne zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre návrh a zavádzanie systémov riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) podľa súčasných požiadaviek a s ohľadom na existujúcu dobrú prax. Počas školenia sa oboznámia s postupmi, ako účelne plánovať zavedenie ISMS pomocou vhodných postupov posúdenia a ošetrenia rizík, ktoré vychádzajú z možného ohrozenia dlhodobých cieľov bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti. Významná pozornosť je venovaná aj metódam účinnej realizácie opatrení bezpečnosti informácií a ich vzájomnej previazanosti. Dôležitou súčasťou kurzu je aj oblasť sledovania, či je systém riadenia bezpečnosti informácií a jeho opatrenia účinné a dostatočne výkonné.

Obsah kurzu:

 • Vysvetlenie postupov praktického zavedenia požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2022
 • Prístupy k stanoveniu dlhodobých cieľov bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti
 • Postupu účelného posúdenia a zvládania rizík s využitím rizikových scenárov
 • Účelné a účinné presadzovanie vhodných opatrení bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti
 • Postupy zvládania kybernetických bezpečnostných incidentov a iných mimoriadnych situácií
 • Postup sledovania účinnosti opatrení bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti a plánovanie ich zlepšovania
 • Praktické príklady a ukážky realizácie možných riešení

Kurz určený:

Pre všetkých odborníkov bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť spojenú s účelným riadeným bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti. Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.