Kurz audítor bezpečnosti potravín podľa ISO 22000:2005

Cesta k úspešnému rozvoju potravinárského priemyslu vedie cez zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín.

Kvalita a bezpečnosť výroby sú kľúčom ku konkurencieschopnosti firiem, ktoré v tomto obore podnikajú. V súčasnej dobe sa za účelom presadenia sa v silnej konkurencii dostáva do popredia zabezpečenie bezpečnosti potravín podľa medzinárodne uznávaných noriem.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom požiadavky normy ISO 22 000:2005 a to hlavne v porovnaní s právnymi predpismi a s požiadavkami normy ISO 9001:2015. Účastníci kurzu si doplnia svoje znalosti v systéme manažérstva bezpečnosti potravín, ktoré im umožnia zlepšenie existujúceho zavedeného systému HACCP a splnenie požiadaviek zákazníkov.

Obsah kurzu:

 • Význam systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Základné právne predpisy vzťahujúce sa k potravinám
 • Normy a štandarty vzťahujúce sa k systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Termíny a definície ISO 22 000:2005
 • Zoznámenie sa s požiadavkami normy ISO 22 000:2005
 • Požiadavky na dokumentáciu
 • Osobná angažovanosť a aktivita manažmentu
 • Politika bezpečnosti potravín, plánovanie, zodpovednosť a právomoc
 • Interná a externá komunikácia
 • Pripravenosť a reakcia na nepredvídanú udalosť
 • Preskúmanie systému manažérstva vrcholovým vedením
 • Riadenie zdrojov, ľudské zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie
 • Plánovanie a realizácia bezpečných produktov
 • 7 základných princípov HACCP
 • Programy nevyhnutných predpokladov
 • Predbežné kroky umožňujúce analýzu rizika
 • Analýza rizika
 • Vytvorenie prevádzkových programov, nevyhnutných predpokladov
 • Plánovanie overenia
 • Systém sledovateľnosti
 • Riadenie nezhôd
 • Validácia, overovanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín, validácia kombinácie ovladaných opatrení, riadenie monitorovania a merania, overovanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Vzájomný vzťah medzi ISO 9001:2015 a ISO 22 000:2005
 • Vzájomný vzťah medzi HACCP a ISO 22000:2005
 • Certifikácia podľa ISO 22000:2005
 • Predstavenie základných požiadaviek ďalších štandartov: BRC, IFS, BRC pre obaly, EurepGAP, GMP

Kurz je určený:

Pre predstaviteľov vedenia v potravinárských firmách, manažérov bezpečnosti potravín, vedúcich pracovníkov potravinárskej výroby, interných audítorov kvality a HACCP.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Kvalita a bezpečnosť výroby sú kľúčom ku konkurencieschopnosti firiem, ktoré v tomto obore podnikajú. V súčasnej dobe sa za účelom presadenia sa v silnej konkurencii dostáva do popredia zabezpečenie bezpečnosti potravín podľa medzinárodne uznávaných noriem.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom požiadavky normy ISO 22 000:2005 a to hlavne v porovnaní s právnymi predpismi a s požiadavkami normy ISO 9001:2015. Účastníci kurzu si doplnia svoje znalosti v systéme manažérstva bezpečnosti potravín, ktoré im umožnia zlepšenie existujúceho zavedeného systému HACCP a splnenie požiadaviek zákazníkov.

Obsah kurzu:

 • Význam systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Základné právne predpisy vzťahujúce sa k potravinám
 • Normy a štandarty vzťahujúce sa k systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Termíny a definície ISO 22 000:2005
 • Zoznámenie sa s požiadavkami normy ISO 22 000:2005
 • Požiadavky na dokumentáciu
 • Osobná angažovanosť a aktivita manažmentu
 • Politika bezpečnosti potravín, plánovanie, zodpovednosť a právomoc
 • Interná a externá komunikácia
 • Pripravenosť a reakcia na nepredvídanú udalosť
 • Preskúmanie systému manažérstva vrcholovým vedením
 • Riadenie zdrojov, ľudské zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie
 • Plánovanie a realizácia bezpečných produktov
 • 7 základných princípov HACCP
 • Programy nevyhnutných predpokladov
 • Predbežné kroky umožňujúce analýzu rizika
 • Analýza rizika
 • Vytvorenie prevádzkových programov, nevyhnutných predpokladov
 • Plánovanie overenia
 • Systém sledovateľnosti
 • Riadenie nezhôd
 • Validácia, overovanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín, validácia kombinácie ovladaných opatrení, riadenie monitorovania a merania, overovanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Vzájomný vzťah medzi ISO 9001:2015 a ISO 22 000:2005
 • Vzájomný vzťah medzi HACCP a ISO 22000:2005
 • Certifikácia podľa ISO 22000:2005
 • Predstavenie základných požiadaviek ďalších štandartov: BRC, IFS, BRC pre obaly, EurepGAP, GMP

Kurz je určený:

Pre predstaviteľov vedenia v potravinárských firmách, manažérov bezpečnosti potravín, vedúcich pracovníkov potravinárskej výroby, interných audítorov kvality a HACCP.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.