Kurz 3 metodiky - PPAP, APQP a FMEA

Súčasťou požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je aplikácia metód progresívneho plánovania kvality ako nástroja pre zabezpečenie realizácie produktu.

APQP stanovuje postupy a metodiky pre plánovanie kvality. Cieľom FMEA je už vo fáze vývoja nového výrobku definovať všetky možné chyby súvisiace s daným výrobkom/procesom a pre potenciálne najrizikovejšie chyby realizovať preventívne opatrenia. Cieľom PPAP je zabezpečiť, že organizácia rozumie požiadavkám zákazníka vo vzťahu k špecifikáciam a záznamom o technickom návrhu a že proces má potenciál vyrábať výrobky tak, že budú plnené požiadavky v reálnom objeme výroby a pri dohodnutej rýchlosti výroby.

 

Cieľ kurzu:

Účastníci sa oboznámia s postupmi podľa príručky APQP, so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA prierezovo všetkými dotknutými procesmi v organizácii. Účastníci kurzu sa naučia s dve základné metodiky aplikované pre uvoľnenie výrobného procesu a produktu a to podľa smernice zväzu nemeckého automobilového priemyslu VDA 2- „zabezpečovanie kvality dodávok“ a podľa manuálu rady QS-9000 tzv. PPAP – „Proces schvaľovania dielov k výrobe“.

Obsah kurzu:

 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (vrátane metodiky pre tvorbu plánu regulácie)
 • Validácia výrobku a procesu
 • Spätná väzba - posudzovanie a nápravné opatrenia
 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA procesu a návrhu
 • Určenie miery rizika
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinností
 • väzby na systémy manažérstva kvality pre automobilový priemysel
 • Výber dodávateľov/ kvalitatívna spôsobilosť
 • Požiadavky na proces PPAP/PPF
 • oblasť použitia PPAP/ PPF
 • úrovne predkladania / volba úrovní predkladania 
 • status uvoľnenia
 • dokumenty v procese PPAP (správy, formuláre)
 • zabezpečovanie kvality produku v sériových dodávkach 
 • dohoda o zabezpečovaní kvality
 • praktická aplikácia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu. 

Trvanie kurzu: 

2 dni 

Cena kurzu: 

340,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne školení v pravej časti stránky.  

V prípade záujmu o preškolenie viacerých Vašich zamestnancov Vám radi pripravíme uzatvorené školenie v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu. 

Pre bližšie informácie o kurze prosím kontaktujte: 

Daniela Matyášová, daniela.matyasova@dnvgl.com, +421 907 933 115, +421 2 444 55 282 

V prípade záujmu o účasť na tomto školení vyplňte prosím priloženú prihlášku. 

APQP stanovuje postupy a metodiky pre plánovanie kvality. Cieľom FMEA je už vo fáze vývoja nového výrobku definovať všetky možné chyby súvisiace s daným výrobkom/procesom a pre potenciálne najrizikovejšie chyby realizovať preventívne opatrenia. Cieľom PPAP je zabezpečiť, že organizácia rozumie požiadavkám zákazníka vo vzťahu k špecifikáciam a záznamom o technickom návrhu a že proces má potenciál vyrábať výrobky tak, že budú plnené požiadavky v reálnom objeme výroby a pri dohodnutej rýchlosti výroby.

 

Cieľ kurzu:

Účastníci sa oboznámia s postupmi podľa príručky APQP, so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA prierezovo všetkými dotknutými procesmi v organizácii. Účastníci kurzu sa naučia s dve základné metodiky aplikované pre uvoľnenie výrobného procesu a produktu a to podľa smernice zväzu nemeckého automobilového priemyslu VDA 2- „zabezpečovanie kvality dodávok“ a podľa manuálu rady QS-9000 tzv. PPAP – „Proces schvaľovania dielov k výrobe“.

Obsah kurzu:

 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (vrátane metodiky pre tvorbu plánu regulácie)
 • Validácia výrobku a procesu
 • Spätná väzba - posudzovanie a nápravné opatrenia
 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA procesu a návrhu
 • Určenie miery rizika
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinností
 • väzby na systémy manažérstva kvality pre automobilový priemysel
 • Výber dodávateľov/ kvalitatívna spôsobilosť
 • Požiadavky na proces PPAP/PPF
 • oblasť použitia PPAP/ PPF
 • úrovne predkladania / volba úrovní predkladania 
 • status uvoľnenia
 • dokumenty v procese PPAP (správy, formuláre)
 • zabezpečovanie kvality produku v sériových dodávkach 
 • dohoda o zabezpečovaní kvality
 • praktická aplikácia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu. 

Trvanie kurzu: 

2 dni 

Cena kurzu: 

340,- € bez DPH. 

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne školení v pravej časti stránky.  

V prípade záujmu o preškolenie viacerých Vašich zamestnancov Vám radi pripravíme uzatvorené školenie v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu. 

Pre bližšie informácie o kurze prosím kontaktujte: 

Daniela Matyášová, daniela.matyasova@dnvgl.com, +421 907 933 115, +421 2 444 55 282 

V prípade záujmu o účasť na tomto školení vyplňte prosím priloženú prihlášku. 

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023