Stratégia trvalej udržateľnosti

Čo odlišuje lídrov v oblasti udržateľnosti od ostatných?

Jednoducho povedané, v centre ich obchodného modelu sú udržateľné postupy. To znamená zníženie rizika, nové zdroje príjmov, zlepšenie vzťahov so zákazníkmi a posilnenie konkurenčnej pozície.

Pre lídrov nie je udržateľnosť nepodstatnou vedľajšou témou, naopak, je neoddeliteľnou súčasťou všetkých ich obchodných rozhodnutí a spôsobu, akým vytvárajú hodnotu.

Rozumná stratégia udržateľnosti vám poskytuje prostredie na riadenie najdôležitejších sociálnych, environmentálnych a ekonomických problémov. Stanovuje vašu víziu, zásady a politiky a definuje váš prístup k riadeniu, zapojeniu zainteresovaných strán a podávanie správ.

V širšom zmysle vaša stratégia podporuje nadšenie, povedomie a súlad v celej organizácii a v konečnom dôsledku pomáha dosiahnuť ziskovosť udržateľnosti.

How can we help you?

Contact us