TL 9000

TL 9000 je systém manažérstva kvality vyvinutý členmi Fóra QuEST špeciálne pre telekomunikačný priemysel a jeho dodávateľský reťazec. Certifikácia podľa normy TL 9000 demonštruje schopnosť organizácie plniť požiadavky a potreby potenciálnych zákazníkov a koncových užívateľov.

QuEST Fórum pomáha svojím členom presadzovať kvalitu a dokonalosť prevádzky svetových telekomunikácií prostredníctvom zavádzania spoločnej normy kvality, spoločnými činnosťami globálnych skupín s dôrazom na najlepšie postupy v odbore a poskytovanie najmodernejších meracích systémov.
Certifikát TL 9000 dokazuje, že Váš systém manažérstva kvality bol hodnotený proti najlepším postupom a potvrdil zhodu s normou. Certifikát vydaný treťou stranou - certifikačným orgánom, informuje Vašich zákazníkov, že môžu dôverovať, že aktívne zavádzate požiadavky príručiek na procesy, výrobky a služby Vašej spoločnosti.

 

Štruktúra príručiek
TL 9000 zahŕňa rad požiadaviek špecifických pre telekomunikácie, vychádzajúcich z normy ISO 9001:2000
TL 9000 je štruktúrovaná do nasledujúcich vrstiev:

  • Medzinárodná norma ISO 9001:2000
  • Spoločné požiadavky TL 9000
  • Požiadavky systému manažérstva kvality na hardware, softvér a služby
  • Spoločné opatrenia TL 9000 a opatrenia systému manažérstva kvality na hardware, softvér a služby

Ako postupovať ďalej?
Pre certifikáciu treťou stranou potrebujete zaviesť efektívny systém manažérstva kvality, ktorý bude v zhode s požiadavkami normy TL 9000.

DNV Business Assurance je akreditovaný certifikačný orgán . Poskytujeme súvisiace školenia a certifikačné služby pre váš systém manažérstva kvality. 

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii.

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Nové revízie noriem ISO 2015

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete