Other sectors

TL 9000

TL9000

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

TL 9000 je systém manažérstva kvality vyvinutý členmi Fóra QuEST špeciálne pre telekomunikačný priemysel a jeho dodávateľský reťazec. Certifikácia podľa normy TL 9000 demonštruje schopnosť organizácie plniť požiadavky a potreby potenciálnych zákazníkov a koncových užívateľov.

QuEST Fórum pomáha svojím členom presadzovať kvalitu a dokonalosť prevádzky svetových telekomunikácií prostredníctvom zavádzania spoločnej normy kvality, spoločnými činnosťami globálnych skupín s dôrazom na najlepšie postupy v odbore a poskytovanie najmodernejších meracích systémov.
Certifikát TL 9000 dokazuje, že Váš systém manažérstva kvality bol hodnotený proti najlepším postupom a potvrdil zhodu s normou. Certifikát vydaný treťou stranou - certifikačným orgánom, informuje Vašich zákazníkov, že môžu dôverovať, že aktívne zavádzate požiadavky príručiek na procesy, výrobky a služby Vašej spoločnosti.

 

Štruktúra príručiek
TL 9000 zahŕňa rad požiadaviek špecifických pre telekomunikácie, vychádzajúcich z normy ISO 9001:2000
TL 9000 je štruktúrovaná do nasledujúcich vrstiev:

  • Medzinárodná norma ISO 9001:2000
  • Spoločné požiadavky TL 9000
  • Požiadavky systému manažérstva kvality na hardware, softvér a služby
  • Spoločné opatrenia TL 9000 a opatrenia systému manažérstva kvality na hardware, softvér a služby

Ako postupovať ďalej?
Pre certifikáciu treťou stranou potrebujete zaviesť efektívny systém manažérstva kvality, ktorý bude v zhode s požiadavkami normy TL 9000.

DNV Business Assurance je akreditovaný certifikačný orgán . Poskytujeme súvisiace školenia a certifikačné služby pre váš systém manažérstva kvality. 

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: