Automotive and aerospace

PED CE - Smernica pre tlakové zariadenia

PED - Pressure Equipment

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Produkty určené pre použitie pod vnútorným tlakom.

Sme vymenovaní Notifikovanou osobou PED s číslom 0496. Smernica PED je určená výrobcom tlakových zariadení, ktorí musia byť v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami smernice pre konštrukciu, výrobu a záverečné hodnotenie. Výrobky sú rozdelené do kategórií I až IV, ktoré sú rozdelené podľa tlaku, objemu alebo DN, typu obsahu (tekutiny) a kvapalného alebo plynného skupenstva. Kategória zariadenia IV má najväčšie zvyškové riziká pre používateľa.

Ako môžeme pomôcť?

PED kategorizácia vedie k dôsledkom pre výrobcov s ohľadom na prítomnosť tretej strany. Pre všetky kategórie s výnimkou kategórie I sa výrobca musí obrátiť na Notifikovanú osobu. Môžeme vám pomôcť pri kompletnom posudzovaní zhody modulov, čo môže znamenať ohodnotenie kvality výrobného systému pre výrobky, alebo overenie samotného výrobku.

Môžeme vám poskytnúť PED certifikáciu v globálnom meradle a tiež osvedčiť zváračov a zváracie postupy, ktoré sú vyžadované PED smernicou. Taktiež môžeme ponúknuť súvisiace služby, akými sú posúdenie výrobcov komponentov a materiálov podľa PED požiadaviek, všeobecný návod a školenie.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: