ISO 50001

Certifikácia podľa normy ISO 50001 zabezpečuje zdravý systém manažérstva energie vo vašej organizácii, zníženie spotreby energie, vplyvu na životné prostredie a zvýšenie ziskovosti.

Zavedením plánu efektívneho hospodárenia s energiami môžete zredukovať emisie a súčasne pozitívne ovplyvniť vaše prevádzky. Certifikácia energetického manažérstva podľa ISO 50001 preukazuje záväzok vašej organizácie k energetickej účinnosti.

Čo je norma ISO 50001?
ISO 50001 je medzinárodne akceptovaná norma pre efektívne hospodárenie s energiami, ktorá načrtáva rámec pre zlepšovanie energetickej účinnosti. Norma je použiteľná pre akúkoľvek organizáciu, nezávisle od veľkosti a priemyselného odvetvia.

ISO 50001 je kompatibilná s ďalšími manažérskymi systémami, ako sú ISO 14001 a ISO 9001.

Prečo je certifikácia podľa ISO 50001 dobrá pre moje podnikanie?
Certifikácia podľa ISO 50001 ukazuje Vašim zákazníkom, zamestnancom a akcionárom, že energetická účinnosť je dôležitá pre vaše podnikanie a zároveň preukazuje, že táto oblasť je systematicky riadená.

Silný záväzok k energetickej účinnosti prospeje ako životnému prostrediu tak aj vašej organizácii. Zavedenie plánu pre efektívne hospodárenie s energiami pomôže vašej spoločnosti:

  • zredukovať emisie bez negatívneho vplyvu na prevádzky
  • pokračovať v zlepšovaní využitia energie a produktov
  • definovať súčasný stav využitia energie a zdokumentovať úspory pre interné alebo externé použitie
  • aktívne manažovať využitie energie a náklady
  • zlepšiť reputáciu u zákazníkov, orgánov štátnej správy a partnerov
  • zvýšiť pracovnú morálku

Ako postupovať ďalej?
Pre certifikáciu treťou stranou potrebujete zaviesť efektívny systém energetického manažerstva, ktorý bude v zhode s požiadavkami normy.

DNV Business Assurance je akreditovaný certifikačný orgán . Poskytujeme súvisiace kurzy a certifikačné služby pre váš systém energetického manažérstva.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii.

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  ISO 50001

ISO 50001

Stiahnite si náš prospekt.

 

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Nové revízie noriem ISO 2015

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete