Food and beverage

ISO 28000

ISO 28000

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Certifikát ISO 28000 preukazuje, že váš systém manažérstva bol porovnávaný s normou najlepších postupov pre bezpečnosť dodávateľského reťazca a bol uznaný vyhovujúcim. Certifikát zaručuje, že aktívne riadite riziká v rámci dodávateľského reťazca s cieľom zníženia a prevencie strát.

Čo je norma ISO 28000?
Norma ISO 28000 bola vydaná v roku 2007. Išlo o prvú medzinárodnú normu pojednávajúcu o bezpečnostných rizikách dodávateľského reťazca.

Účelom tejto normy je poskytnúť rámec osvedčených postupov a praktík s cieľom znížiť riziká pre ľudí a nákladov v rámci dodávateľského reťazca. Zaoberá sa potenciálnymi bezpečnostnými problémami vo všetkých fázach procesu dodávania, konkrétne v oblasti logistiky, zameraných na hrozby ako je terorizmus, podvody a pirátstvo. Tiež sa zameriava na zmierňovanie následkov bezpečnostných incidentov.

Štruktúra normy ISO 28000 je podobná štruktúre normy ISO 14001 a taktiež má spoločné prvky s ostatnými významnými normami systémov manažérstva, ako je ISO 9001. To je výhodou pre organizácie, ktoré sa snažia o integrovanie bezpečnostných aspektov do svojho existujúceho systému manažérstva.

Aké sú bezpečnostné riziká v rámci dodávateľského reťazca?
Norma sa zameriava na aktívne riadenie a znižovanie rizík. Aspekty kritické pre bezpečnosť dodávateľského reťazca môžu zahŕňať financovanie, výrobu, správu informácií a dopravu, tranzitné skladovanie a skladovanie tovaru.

Norma je použiteľná pre organizácie všetkých veľkostí v oblasti výroby, služieb, skladovania alebo prepravy v akejkoľvek fáze výroby alebo dodávateľského reťazca.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Prvým krokom k certifikácii treťou stranou je implementovať efektívny systém manažérstva v súlade s požiadavkami normy.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii

 

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: