ATEX CE

Zastrešuje zariadenia a ochranné systémy používané na stabilných ťažobných plošinách, v petrochemických závodoch, baniach, mlynoch a ďalších oblastiach, kde sa môže vyskytnúť výbušná atmosféra.

Zastrešuje zariadenia a ochranné systémy používané na stabilných ťažobných plošinách, v petrochemických závodoch, baniach, mlynoch a ďalších oblastiach, kde sa môže vyskytnúť výbušná atmosféra.

Ako notifikovaná osoba (0575) sme oprávnení vykonávať posudzovanie zhody stanovené v ATEX (Atmosphere Explosible) produktovej smernici (94/9/EC), v zastúpení EÚ. Výrobcovia zariadení pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu z celého sveta tak môžu ťažiť z našej globálnej siete.

Ako uplatniť smernicu

Hlavnou zodpovednosťou výrobcu je, aby sa predišlo vznieteniu výbušných atmosfér.

Výrobcovia, ktorí uplatňujú ustanovenia smernice a pripoja označenie CE sú schopní predať svoje zariadenia kdekoľvek v Európe, bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek.

Kapitola I, článok 1 tejto smernice definuje každú z nasledujúcich produktových skupín pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu:

•elektrické a neelektrické bezpečnostné zariadenia

•elektrické a neelektrické zariadenia

•elektrické a neelektrické ochranné systémy

•elektrické a neelektrické komponenty

Existujú tri podmienky pre aplikáciu smernice. Zariadenie:

•musí mať svoj vlastný zdroj vznietenia (iskry a / alebo horúci povrch)

•je určené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (vzduchové zmesi)

•je pod hranicou normálnych atmosférických podmienok (0.8-1.1 bara)

Zariadenia sú kategoricky rozdelené v závislosti od potrebnej úrovne ochrany.