Spoločnosť DNV GL získala od organizácie IAOB najvyššie ocenenie - Gold Label

Čestné uznanie v IAOB programe Certifikačný orgán roka je uznaním vysokej výkonnosti spoločnosti DNV GL a jej prínosu k riadeniu kvality v automobilovom priemysle.

International Automotive Oversight Bureau (IAOB) akredituje 20 zo 41 certifikačných orgánov schválených pre certifikáciu treťou stranou podľa normy IATF 16949. Jedná sa o jednu z najrozšírenejších technických špecifikácií pre normu systému riadenia kvality špecifickú pre automobilový priemysel.

IATF je "ad hoc" skupina výrobcov automobilov a ich príslušných obchodných spoločností, ktorá bola vytvorená s cieľom poskytovať zákazníkom z automobilového priemyslu po celom svete kvalitnejšie výrobky.

"Sme veľmi hrdí na to, že sme boli uznaní ako vysoko výkonný certifikačný orgán, ktorý spĺňa očakávania IATF a IAOB," hovorí Sherif Mekkawy, manažér globálnej akreditácie v DNV GL-Business Assurance. "Snaha o zaistenie kvality a bezpečnosti je súčasťou DNA našej spoločnosti, ktorá vznikla pred viac ako 150 rokmi u lodí. Od tej doby sme sa rozšírili do všetkých priemyselných odvetví vrátane automobilového priemyslu. Zodpovednosť je však rovnaká, zaistiť kvalitu a bezpečnosť vozidiel, čo v konečnom dôsledku znamená záchranu životov."

Spoločnosť DNV GL bola vyzdvihnutá ako jeden zo siedmich certifikačných orgánov zlatej úrovne počas virtuálneho summitu kvality AIAG, ktorý sa konal 22. októbra 2020.

Počas vyhlásenia IAOB ocenila pozoruhodných partnerov za ich tvrdú prácu a odhodlanie neustále zlepšovať procesy, ktoré sú rozhodujúce pre podporu automobilového systému a certifikácie treťou stranou.

„Automobilový priemysel sa spolieha na certifikáciu IATF, ktorá kvalifikuje dodávateľa a zaisťuje konzistentnú úroveň kvality na celom svete. Zatiaľ čo priemysel zasiahla pandémia, schopnosť vykonávať audity na diaľku s rovnakou dokonalosťou je zásadná. Aktívne pracujeme na tom, aby sme prispeli a navrhli agilnú a technicky spoľahlivú riešenie," hovorí Sherif Mekkawy.