Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. obhájila certifikát ISO 45001:2018

Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. obhájila začiatkom júla certifikát systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018.

Ako uviedol vedúci audítor Ing. Jozef Galajda: „Niekoľkodňové preverovanie výrobných a podporných procesov potvrdilo, že systém je efektívne zavedený, s podporou lokálneho manažmentu a korporátnych útvarov postupne zlepšovaný a aj počas pandémie COVID-19 výraznou mierou prispel k riadeniu súvisiacich rizík. Tím odborníkov z Dolných Vesteníc tak pomocou zavedených nástrojov úspešne pokračuje v zlepšovaní sa. Pretože snaha a potreba neustáleho zlepšovania je v tejto spoločnosti každodennou realitou.“

Pre spoločnosť DNV je potešiteľné, že vysoká úroveň riadenia procesov implementovaná v spoločnosti ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. je spájaná práve s našimi certifikačnými službami.

Prianím do budúcnosti tak zostáva ďalšie rozvíjanie spolupráce s klientami dosahujúcimi vysokú úroveň riadenia, aká bola preukázaná auditom v spoločnosti ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. a byť partnerom pri ďalšom zlepšovaní.