Prechodové obdobie pre certifikáty a certifikačné značky

Od 1. marca získajú noví zákazníci certifikát a certifikačnú značku pod značkou DNV. Existujúce certifikáty a značky budú prevedené do 3-5 rokov.

DNV certification mark and certificate

Od 1. marca DNV GL mení názov na DNV. Certifikáty a certifikačné značky boli upravené tak, aby reflektovali značku DNV. Od tohto dátumu, všetci noví zákazníci získajú certifikáty a značky so značkou DNV, zatiaľ čo existujúce platné certifikáty systémov manažérstva a produktové certifikáty zostanú v platnosti.

Pre existujúcich zákazníkov je stanovené pravidlo na prechod v rámci recertifikácie, čo znamená:

1. Prechod certifikátov a certifikačných značiek systému manažérstva do 3 rokov.

2. Produktové certifikáty majú byť prevedené do 5 rokov.

Existujúci zákazníci nie sú povinní okamžite meniť/aktualizovať marketingové materiály alebo obaly. "Prechod by mal byť plynulý, aby bol čo najekologickejší a minimalizoval všetok odpad. Značky DNV GL a DNV budú ešte chvíľu žiť bok po boku, čo je v takýchto procesoch úplne bežné," hovorí Luisa Grottola, riaditeľka globálnej komunikácie DNV.

Ak máte otázky ohľadom nových certifikátov, značiek alebo pokynov pre prechod, prosím kontaktujte nás.