Odteraz sme DNV - informácie pre klientov

Nový brand a nové e-mailové adresy

Od 1.3.2021 sme zmenili názov z DNV GL na DNV. 

Hlavným dôvodom tejto zmeny je zjednodušenie a tým posilnenie našej globálnej značky. 

Čo zmenu názvu znamená pre Vás?

  • Všetci naši zamestnanci majú nové e-mailové adresy. Pri odosielaní e-mailov komukoľvek v DNV prosím použite adresu v tvare meno.priezvisko@dnv.com.
  • Všetky existujúce zmluvy uzatvorené s DNV GL, vystavené certifikáty, dokumenty o zhode atď., ktoré máte od DNV GL, zostávajú v platnosti.
  • Komunikácia a dokumenty od DNV budú postupne reflektovať nový názov spoločnosti. logo a aktualizovaný brand / dizajn / vzhľad, tak ako bude v priebehu celého roka realizovaný prechod na novú značku DNV.

Na tomto odkaze sme zhromaždili ďalšie odpovede na často kladené otázky týkajúce sa zmeny názvu. Ak máte ďalšie otázky alebo požiadavky, napíšte prosím svojej kontaktnej osobe v DNV alebo na brand@dnv.com.