Skip to content

IRIS rev.02 sa mení na normu ISO/TS 22163

Vydanie novej ISO/TS 22163 spolu s pravidlami certifikácie je naplánované na máj 2017.

Ako oznámila UNIFE už v októbri 2016, technická komisia TC 269 pre ISO potvrdila, že norma IRIS rev.02 bude nahradená novou normou, a to ISO/TS 22163. Táto nová norma bude obsahovať, podobne ako doposiaľ norma IRIS, všetky požiadavky normy ISO 9001:2015 a okrem nich doplňujúce požiadavky, špecifické pre železničný priemysel. Nová ISO/TS 22163 uplatní taktiež rámcovú štruktúru HLS.

Audity podľa ISO/TS 22163 sa budú vykonávať (podobne ako predtým) použitím nástroja IRIS Audit Tool, ktorý obsahuje dotazník s viac než 300 požiadavkami.

Všetky organizácie certifikované podľa IRIS:2009 rev.02 musia úspešne prejsť prechodovým auditom (Transition Audit) najneskôr do 14.9.2018.

Vydanie novej ISO/TS 22163 spolu s pravidlami certifikácie je naplánované na máj 2017.

Po oficiálnom vydaní ISO/TS 22163 bude možné certifikovať organizácie podľa tejto normy. Je však podmienkou, aby požiadavky novej normy boli v organizácii implementované minimálne po dobu 3 mesiacov.

Certifikačné audity podľa doterajšej IRIS:2009 rev.02 sú prípustné do 31.12.2017.

Recertifikácie podľa IRIS:2009 rev.02 sú prípustné v podstate až do júna 2018, avšak platnosť všetkých certifikátov vydaných podľa tejto staršej normy sa končí dňom 14.9.2018, aj keby na certifikáte bol uvedený neskorší dátum platnosti.

Proces prechodu z IRIS na ISO/TS 22163 obsahuje tieto 3 kroky:

1. Prechodový audit

2. Riešenie nezhôd

3. Vydanie certifikátu

Po úspešnom dokončení prechodového procesu môže byť vydaný nový certifikát s platnosťou na 3 roky (mínus 1 deň).

Okrem vydania certifikátu zavedie UNIFE aj hodnotenie certifikovaných organizácií podľa výkonnosti. Po úspešnom prechodovom audite získa organizácia štatút bronzový, ktorý sa na základe výsledkov ďalších auditov dá zvýšiť na strieborný, ba až na zlatý. Podobne však môže organizácia klesnúť po audite aj na nižší štatút. Táto „úroveň výkonnosti“ bude zobrazená v databáze certifikovaných spoločností.

Organizácie budú mať dve možnosti prechodu na novú normu:

1. Prechodový proces v súlade so zavedeným cyklom auditov podľa IRIS rev.02, čiže pri nasledujúcom naplánovanom periodickom alebo recertifikačnom audite.

  • Prechodový audit musí byť vykonaný podľa aktualizovaných pravidiel IRIS.
  • Výročný dátum platnosti certifikátu sa nemení.
2. Prechodový proces kedykoľvek, čiže mimo doteraz zavedeného cyklu auditov podľa IRIS rev.02.
  • Cyklus auditov sa naruší.
  • Prechodový audit musí byť vykonaný podľa aktualizovaných pravidiel IRIS.
  • Pri tejto možnosti môže vzniknúť obdobie bez certifikátu IRIS.
  • Výročný dátum platnosti certifikátu sa potom odvíja od dátumu úspešného prechodového auditu.

Tak ako doposiaľ, aj pri prechode na novú normu ISO/TS 22163 bude možná redukcia počtu auditodní na základe nových pravidiel IRIS, ktoré budú publikované.

Pri prechode na novú normu musí mať organizácia tú istú certifikačnú spoločnosť, ako pri svojom poslednom audite podľa normy IRIS rev.02.

DNV GL odporúča zaviesť novú normu ISO/TS 22163 čo najskôr, aby bolo možné vykonať prechodový audit počas pravidelného auditu v termíne, ktorý vychádza z dátumu prvej certifikácie podľa IRIS.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Vášho vedúceho audítora alebo na našu kanceláriu.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás
 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete