ENFIT HQF vybrala DNV GL ako svoj výhradný certifikačný orgán

Certifikácia čistiacich staníc podľa normy ENFIT HQF chráni spotrebiteľa a zaisťuje bezpečnosť potravín pri preprave tovaru v kontajneroch.

Bezpečnosť potravín je klúčová pre ochranu spotrebiteľov v prípade každého článku dodávatelského retazca. Len po Európe denne cestuje viac ako 300 000 ton surovín a polotovarov. Norma a certifikácia podla ENFIT HQF platí pre čistiace stanice, kde musia byť kontajnery, prevážajúce suroviny alebo potraviny, po každej preprave dôkladne vyčistené.

"Sme veľmi hrdí na to, že DNV GL uznávame ako výhradný certifikačný orgán zabezpečujúci súlad s normou ENFIT HQF. Vďaka svojej histórii v oblasti bezpečnosti potravín a prítomnosti v celom hodnotovom reťazci je ideálnym partnerom, "hovorí Hans-Dieter Philipowski, prezident ENFIT - International Association Supply Chain Safety.

DNV GL je tiež členom združenia a poradného výboru ENFIT a zdôrazňuje význam štruktúrovaného prístupu k bezpečnosti potravín v rámci dodávateľských reťazcov.

"Spotrebitelia nám všetkým dôverujú, že pre nich zaisťujeme bezpečnosť potravín." Udržiavanie hygieny na najvyššej úrovni v každom článku, vrátane čistiacich staníc na prepravu potravín, je v širšom kontexte nevyhnutným ozubeným kolesom, aby sa kolesá v našom potravinovom reťazci bezpečne otáčali. "Hovorí Joy Laing, globálna riaditeľka pre potraviny a nápoje v DNV GL-Business Assurance.

Norma ENFIT a certifikácia HQF sa vzťahujú ako na audit systému manažérstva bezpečnosti, tak aj na kontrolu zariadení, validáciu a overenie čistenia.