Skip to content

DNV GL mení názov na DNV v rámci príprav na desaťročie zmien

Oslo, Nórsko, 13. januára 2021 - Od 1. marca 2021 mení spoločnosť DNV GL svoj názov na DNV. Tento krok nastáva po komplexnej revízii stratégie spoločnosti, ktorá sa radí do sveta, v ktorom mnoho trhov DNV prechádza zásadnými zmenami.

Súčasný názov existuje od fúzie spoločností DNV (Det Norske Veritas) a GL (Germanischer Lloyd) v roku 2013. Zjednodušenie názvu je prirodzeným dôsledkom úspešne dokončenej fúzie a niekoľkých rokov fungovania ako plne integrovanej spoločnosti.

Remi Eriksen, prezident a generálny riaditeľ skupiny uviedol: "Spojili sme dve popredné spoločnosti s doplňujúcimi sa silnými stránkami a pozíciami na trhu a kombinácia týchto dvoch mien bola tým správnym riešením v roku 2013. Nebol to však názov, ktorý by sa ľahko vyslovoval, a mnoho zákazníkov túto spoločnosť napriek tomu označuje ako DNV. Naša značka je používaná našimi zákazníkmi pri budovaní dôvery voči ich akcionárom. Jednoduchší názov bude v budúcnosti pre našich zákazníkov ešte silnejšou značkou dôvery, zároveň ale so sebou stále nesie všetky naše silné stránky a 157 rokov histórie - ochranu života, majetku a životného prostredia. "

Rokom 2020 začína desaťročné obdobie transformácie, ktoré nazývame "exponenciálne desaťročia", kde bude stanovené tempo energetického prechodu, kde sa budú zásadne meniť odbory ako potravinárstvo, zdravotníctvo a doprava a kde digitálne technológie podporujúce priemysel 4.0 * dospejú z experimentálnej fázy do rozsiahlej aplikácie. A čo je najdôležitejšie, toto je desaťročie, kedy ľudstvo buď dokáže uspieť, alebo nedokáže naplniť ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Mnohé spoločnosti sa vysporiadavajú so zložitosťou digitalizácie a dekarbonizácie, preto potrebujú dôveru a istotu. Istota nie je len služba, ale hlavne základná hodnota vytvorená v dôsledku služieb poskytovaných spoločnosťou DNV. Ambíciou spoločnosti DNV je vytvárať budúcnosť zaistením digitalizovaných služieb a byť hlavnou zárukou bezpečnosti digitalizácie v podobe zabezpečenie dát, digitálnych modelov ("digital twin" **) a digitalizovaných procesov.

"Naša stratégia nás nielen stavia k významnému rastu vo svete, ktorý stále viac potrebuje dôveryhodný hlas, ale aj nás formuje, aby sme vytvárali budúcnosť istoty," povedal Eriksen. "DNV ponúkne najlepšie, najefektívnejšie a digitalizovanejšie spôsoby poskytovania služieb - či už ide o klasifikáciu, certifikáciu, verifikáciu, inšpekciu, poradenstvo alebo digitálne riešenia."


* Priemysel 4.0 - alebo tiež štvrtá priemyselná revolúcia je označenie pre súčasný trend digitalizácie, s ňou súvisiace automatizácie výroby a zmien na trhu práce, ktoré so sebou prinesie.

** Digital Twin je virtuálna replika fyzického objektu (živého i neživého), produktu, procesu alebo systému. IT profesionáli, analytici a "data scientists" pomocou nich môžu simulovať najrôznejšie situácie, aby tým ovplyvnili skutočný produkt, výrobu alebo prevádzku.

 

Frequently asked questions about name change to DNV

 

Related images