Čo je nové v ISO 45001?

Po niekoľkých mesiacoch čakania bol v piatok 19.05.2017 vydaný druhý návrh medzinárodnej normy ISO/DIS2 45001 pre systémy manažérstva BOZP. Tento návrh vychádza z pripomienok poskytnutých pri pripomienkovaní prvého návrhu v polovici minulého roku.

V priebehu 12 týždňov od vydania tohto druhého návrhu môžu budúci užívatelia normy opäť pripomienkovať text návrhu normy prostredníctvom národného zástupcu v ISO organizácii (za Slovenskú republiku je to Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR). Po ukončení pripomienkovania a podľa počtu a závažnosti pripomienok bude v rámci ISO organizácie rozhodnuté o ďalšom postupe pri vydávaní normy.

V prípade, že bude rozhodnuté o vynechaní ďalšieho štádia FDIS (Final Draft International Standard), mohla by byť nová norma vydaná do konca roka 2017. Keď však bude proces pokračovať vydaním FDIS, bude nová norma vydaná až v prvom štvrťroku 2018.

V každom prípade sa súčasným vydaním druhého návrhu normy stav posunul ďalej a od historicky prvého vydania ISO normy pre systémy manažérstva BOZP nás delia už iba mesiace. Po vydaní novej normy budú mať organizácie so zavedeným systémom podľa normy OHSAS  18001:2007 tri roky na migráciu a prispôsobenie systému na požiadavky normy ISO 45001.

DNV GL Business Assurance Vám aj v tejto oblasti bude môcť poskytnúť svoje služby a pomoc a to formou školení a predcertifikačných auditov. Pre bližšie informácie môžete kontaktovať našu kanceláriu:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Sabinovská 8

821 02 Bratislava

+421 2 444 55 282 

bratislava@dnvgl.com

Ako Vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás
 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete